Hans Kok haalt én brengt

Hans Kok is voorzitter van Humanitas Twente. Waarom lobbyt hij, hoe doet hij dat en wat is het resultaat? Wat zijn zij tips?

Wat is uw definitie van lobby?

Het informeel overleggen met mensen die invloed hebben op besluiten en proberen ze in jouw voordeel te laten beslissen.

Met wie heeft u contact bij de gemeente?

Dat hangt af van het doel van de lobby. Over het algemeen is de koppeling bestuurder-gemeentebestuurder en medewerker-ambtenaar het meest voor de hand liggend. Ik heb gemiddeld twee keer per jaar contact, óók als er niets speelt waarvoor een lobby nodig is.

Hoe krijgt u uw boodschap tussen de oren?

Door niet alleen te halen, maar ook te brengen en door overtuigingskracht en vooral redelijkheid en billijkheid te betrachten. Onbekende en onzichtbare belangen van ambtenaren kunnen een belemmering vormen om je doelen te bereiken. De kracht zit in geduld en vasthoudendheid. Dat kost veel tijd en energie.

Wat zijn do’s en wat zijn don’ts?

Nooit met de deur in huis vallen en oprecht interesse tonen in de tegenpartij. Nooit druk uitoefenen. Alle partijen moeten er beter van worden. Steek altijd in via de juiste laag van de organisatie waar je resultaat wilt bereiken.