Bert Kolk: niet drammen, goed informeren

Bert Kolk is voorzitter van Humanitas, afdeling Hoogezand-Sappemeer/SlochterenWaarom lobbyt hij, hoe doet hij dat en wat is het resultaat? Wat zijn zijn tips?

Wat is uw definitie van lobby?

Mijn definitie van lobbyen is ongevraagd informatie over je organisatie geven en daardoor bereiken dat de ander weet wat je als organisatie doet. Met als doel invloed uit te oefenen op de (politieke)besluitvorming ten gunste van jouw organisatie.

Met wie heeft u contact bij de gemeente?

Ik heb met zowel ambtenaren als leden van het College en raadsleden veel contact in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Dit contact is zowel formeel als informeel. Ik word als voorzitter van Humanitas zowel formeel als informeel uitgenodigd voor gesprekken. Leden van de gemeenteraad en College van Burgemeester en Wethouders ken ik vrijwel allemaal persoonlijk en ook kennen ze mij. Met sommige heb ik niet zoveel contact, met anderen juist meer. Ik heb daarnaast veel contact met ambtenaren binnen de gemeenten. Veel ambtenaren kan ik rechtstreeks bellen!

Hoe zijn deze contacten tot stand gekomen?

De contacten komen voort uit het gegeven dat ik lange tijd politiek actief ben geweest. Niet in de gemeente, maar provinciaal. Ik ben vaak aanwezig op belangrijke bijeenkomsten en ik maak daar ook contact. Dit zijn informatiebijeenkomsten, afscheidsbijeenkomsten en gemeenteraadsvergaderingen. Belangrijk is dat men je blijft kennen! Eenmaal per jaar contact maken is te weinig.

Hoe vaak en wanneer hebt u contact?

Mijn contacten zijn veelvuldig en ook zijn niet uitsluitend Humanitas-gericht. Ik stel me op als een geïnteresseerde burger, die ook over andere onderwerpen, die hen aangaan meer wil weten of een mening probeer te vormen. Ik word dat ook niet alleen gezien als alleen lobbyist van Humanitas. Ik ben een betrokken burger, die toevallig ook voorzitter van Humanitas is. In de gesprekken, die informeel zijn, begin ik ook nooit direct over Humanitas.

Wat wilt u bereiken/wat is uw doel?

Het belangrijkste doel van de gesprekken is dat men goed op de hoogte is van wat wij als Humanitas doen. Steeds maar weer informatieverstrekking! Dit geldt trouwens ook voor schriftelijke informatie. Jaarverslagen, nieuwsbrieven, werkplannen, enz. Dit alles moet er steeds verzorgt en herkenbaar uitzien! Ontvangers moeten direct zien wie de afzender is. Pas wanneer een beslisser goed weet wat we doen, kunnen er zaken worden gedaan. Te vaak wordt er nog van uitgegaan dat men wel weet wat we doen. Humanitas moet met anderen steeds weer concurreren in de grote informatiestroom die op deze mensen afkomt.

Hoe krijgt u uw boodschap tussen de oren?

De kracht van de herhaling. Niet moedeloos worden wanneer iets niet haalbaar blijkt te zijn. Het is het bekende verhaal van de druppel op de steen. En natuurlijk hangt het ook af van waarover het gaat. Sommige zaken zijn minder belangrijk dan andere.

Wat maakt dat u uw doel wel/niet haalt?

Dat is nooit te zeggen. Vooral niet wanneer er keuzes moeten worden gemaakt. Dat een doel niet haalbaar is, mag echter nooit afhangen van de informatie die gegeven is. Informatie geven is het belangrijkste doel. Het is nooit van te voren te zeggen of de besluitvorming te beïnvloeden is. Het hangt ook af van de concurrentie en wie het besluit moet nemen. Zorg er wel voor dat de ambtenaren evenveel informatie hebben als beslissers.

Wat is uw grootste succes?

Mijn grootste succes is dat een genomen besluit, dat niet gunstig was voor de organisatie, is teruggedraaid. De afbouw van de jaarlijkse subsidie van € 80.000,-. Maar dat is wel een kwestie van de lange adem. De strategie moet zijn dat je goed op hoogte bent wanneer een besluitvorming te beïnvloeden is. Dit krijg je door een goed contact met ambtenaren.

Welke hindernissen komt u tegen in uw lobby?

Ongeduld is de grootste valkuil. Dit speelt vooral wanneer je dit lobbywerk doet namens een bestuur. Wanneer een bestuur niet goed op de hoogte gehouden wordt wat je doet en welke contacten er zijn, dan kunnen er problemen ontstaan omdat men niet begrijpt waarom de besluitvorming zolang duurt . Dus hou je directe achterban erbij betrokken. Leg ze uit wat je doet en hoe het proces verloopt, zonder alle details en alle contacten te vermelden.

Wat is de tijdsinvestering?

De tijdsinvestering is niet direct te zeggen. Het hangt af van de mogelijkheden en naar welke bijeenkomsten je gaat. Vaak moet je accepteren dat je gewoon ergens bent zonder dat je veel contacten hebt met personen die je wilt spreken. Soms is het ook plotseling dat je contact hebt en dan ook spontaan moet handelen. Parate kennis is belangrijk. Weten waarover je spreekt.

Wat zijn do’s en wat zijn don’ts?

Nooit drammen!  Altijd diegene, die je spreekt in zijn waarde laten. Nooit zeggen dat iemand iets moet doen. Informatie geven en achtergronden vertellen. Er blijk van geven dat je begrip hebt voor hun moeilijke beslissingen. Maar ook zonder drammerig te zijn hen op de consequenties wijzen. Lobbyen is gewoon vertrouwen opbouwen. Gebruik ook nooit naar anderen wanneer er gezegd wordt dat hij of zij het wel wil, maar de anderen niet. Speel mensen niet tegen elkaar uit!

Wat is uw belangrijkste tip voor collega-vrijwilligersorganisaties?

Belangrijkste tip voor (vrijwilligers)organisaties is dat wanneer men een speler is in het sociale domein en dus afhankelijk is van overheden, men zichtbaar moet zijn. Iedereen moet weten wat je doet en hoe je het doet. Iedere organisatie moet minimaal een persoon hebben die zich kan bewegen in speelveld van overheden en bijeenkomsten kan bezoeken. Is een bijeenkomst niet interessant wat betreft het onderwerp, maar er zijn wel mensen die je zou willen spreken? Ga er heen en knoop informele gesprekken aan. Men moet je kennen en jij moet hen kennen. Schiet ze nooit aan met de boodschap: nu moet je eens horen, ik wil dat wij subsidie krijgen. Ga subtiel te werk. Eerst informatie geven, daarna pas zaken doen!