Positionering en introductie nieuwe producten

Eén van de speerpunten bij de inburgering van mensen uit een andere cultuur zijn de taallessen aan huis door vrijwilligers. Uit onderzoek bleek dat er onvoldoende actueel lesmateriaal was op het gebied van spreekvaardigheid. De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam ontwikkelde daarom in samenwerking met het Landelijk Netwerk Thuisles organisaties (LNT) nieuw lesmateriaal  voor taallessen aan migranten met een zeer geringe kennis van de Nederlandse taal. Het materiaal is geschikt voor één op één lessituaties of voor lessen in kleine groepen.

Propositie bepalen

Van het LNT kregen twee adviseurs van de Sesam Academie met een onderwijs- en een marketingachtergrond de opdracht om de directie van het LNT te adviseren bij het opstellen van een goed marketing- en introductieplan en hen vervolgens te begeleiden bij de realisering daarvan. Op basis van onderzoek naar het al op de markt zijnde lesmateriaal kon de unieke propositie van het nieuwe lesmateriaal (alleen gericht op spreekvaardigheid, voor mannen en vrouwen, eigentijdse presentatie, individueel en kleine groepen en 15 gespreksonderwerpen) worden vastgesteld. De dubbele betekenis (‘spreektaal’ en ‘spreek taal’) van de merknaam ’SpreekTaal’ werd bedacht omdat daarmee de propositie van het lesmateriaal goed weergegeven wordt. De prijsstelling werd bepaald en er werden richtlijnen opgesteld voor de ontwerper zodat deze een aantrekkelijk ontwerp kon maken voor de vormgeving van de 15 lesmodules. Het ging daarbij om het logogebruik, de doelgroep, het gewenste imago, het gebruik van fotomateriaal, de lay-out, de samenhang van de modules en het gebruik van een dvd.

Publiciteit

De Sesam Academie Adviseurs besteedden ook aandacht aan de manier waarop het nieuwe lesmateriaal bekend kon worden gemaakt onder de doelgroep. De  communicatie verliep via de website, door middel van een mailing en een brochure voor de leden van het LNT, de vrijwilligers, andere collega-organisaties en diverse overheidsinstanties, die werkzaam zijn op het gebied van activiteiten voor migranten respectievelijk mensen voor wie het Nederlands een tweede taal is. Belangrijk was ook dat duidelijk werd gemaakt op welke manier men in het bezit kon komen van de 15 modules. Men kon dit doen door het bestellen van de gedrukte versie van de modules of men kon de modules downloaden via de website van het LNT. Na negen maanden van voorbereiding werd ‘SpreekTaal’ geïntroduceerd op een landelijke bijeenkomst van vrijwilligers. LNT beschouwt de introductie als een groot succes. De vele aanvragen van het nieuwe lesmateriaal en de hoeveelheid downloads overtreft alle verwachtingen. Alle 1000 gedrukte versies ervan zijn uitverkocht en de lesmethode werd in totaal 1350 keer via de website gedownload.

 

Over de SESAM Academie

De SESAM Academie verzorgt een aantal columns over verandertrajecten binnen vrijwilligersorganisaties. De SESAM Academie is een vrijwilligersorganisatie die het bevorderen van kwaliteit, professionaliteit en deskundigheid van vrijwilligersorganisaties als doel heeft. Meer informatie over de SESAM Academie vindt u op www.sesamacademie.nl