Instructie Verantwoord Alcohol Schenken

Barvrijwilligers moeten een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) gevolgd hebben volgens de Drank- en Horecawet. MOVISIE heeft samen met Vereniging NOV, NOC*NSF, Nederlandse Federatie Dorpshuizen, Plattelandsjongeren.nl en Adviesbureau JONG&ZO een digitale Instructie Verantwoord Alcohol schenken gemaakt.  Barvrijwilligers kunnen zo gratis online een certificaat behalen. 

 

Deze informatie is verplaatst naar ons nieuwe platform in wording: https://netwerken.nov.nl/themas/wetten+en+regels/dossiers/instructie+verantwoord+alcohol+schenken/default.aspx Je moet daar wel even een gratis accountje aanmaken!