In veilige handen

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving een essentieel onderdeel van de kwaliteit. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Surf naar www.inveiligehanden.nl voor alle ins en outs rondom het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En om te zien wat u moet doen als er toch seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.