In veilige handen

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving een essentieel onderdeel van de kwaliteit. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Surf naar www.inveiligehanden.nl voor alle ins en outs rondom het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. En om te zien wat u moet doen als er toch seksueel misbruik heeft plaatsgevonden.

Registratielijst

Vereniging NOV beheert de registratielijst seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen in het vrijwilligerswerk. Deze lijst is bedoeld om ‘hopgedrag’ te voorkomen van vrijwilligers die eerder zijn weggestuurd bij een jeugdorganisaties. Hoe meer organisaties meedoen aan deze registratielijst, hoe veiliger het vrijwilligerswerk wordt.

Wie mogen de registratielijst raadplegen?

U mag de registratielijst raadplegen als u:

  1. aangesloten bent bij Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk;
  2. of  eigen tuchtrecht heeft dat voldoet aan de blauwdruk;
  3. of gebruik maakt van het tuchtrecht van een andere organisatie die voldoet aan de blauwdruk.

 

Audit

De Auditcommissie van Vereniging NOV toetst of u aan de voorwaarden voldoet. 

Aansluiten bij Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk

Als u geen eigen tuchtrecht wilt of kunt inrichten binnen de organisatie, kunt u gebruiken maken van het tuchtrecht van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Deze stichting maakt het mogelijk dat een tuchtcommissie en commissie van beroep rechtspreken, en neemt daarmee vrijwilligersorganisaties een moeilijke taak uit handen. 

Eigen tuchtrecht?

Voor organisaties met eigen tuchtrecht raden we aan zoveel mogelijk gebruik te maken van de modelteksten en hier zo min mogelijk van af te wijken. Lees meer over eigen tuchtrecht. De Auditcommissie zal het tuchtreglement toetsen aan de Blauwdruk Tuchtrecht.

Zorg ervoor dat u voor aanmelding bij de Auditcommissie alle reglementen en procedures op orde hebt. Lees de voorwaarden.