Workshop

Aanbod workshop vrijwilligersbeleid

Vrijwillige inzet? Zorg voor een positieve ervaring!

Om vrijwilligersorganisaties, van sportvereniging en buurthuis tot welzijnsorganisatie en zorginstelling, op weg te helpen naar goed en praktisch vrijwilligersbeleid, heeft Vereniging NOV een speciaal aanbod voor gemeenten en vrijwilligerscentrales die het vrijwilligerswerk  ondersteunen. Organisaties die hun vrijwillige inzet goed geregeld hebben, kunnen ook opgaan voor het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

Wat is ons aanbod?

Speciale adviseurs Goed Geregeld kunnen in uw gemeente voor vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven een workshop verzorgen over het opstellen, bijstellen en succesvol implementeren van vrijwilligersbeleid. Wellicht is er al een adviseur Goed Geregeld in uw gemeente die organisaties op pad helpt. Is dat niet het geval, dan kan ons landelijk adviseursteam een Basisworkshop Vrijwilligersbeleid verzorgen.

Waaruit bestaat de Basisworkshop?

Deelnemers krijgen een workshop van twee uur waarin zij:

  1. leren te werken met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld;
  2. de basisvoorwaarden voor goed beleid in de vingers krijgen;
  3. zien welke effecten goed vrijwilligersbeleid heeft op de vrijwilliger;
  4. inzicht krijgen in wat vrijwilligersbeleid betekent voor de organisatie en haar processen;
  5. leren uit welke onderdelen vrijwilligersbeleid bestaat;
  6. de Zelfevaluatie Goed Geregeld en enkele voorbeelden van goed vrijwilligersbeleid krijgen.

 

Wat kost dat?

Per 20 deelnemende vrijwiligersorganisaties kost deze workshop € 250,- exclusief BTW, inclusief reiskosten. Waarschijnlijk zijn er meer organisaties in uw gemeente die deze workshop willen volgen. U kunt dan meerdere adviseurs inschakelen. In principe regelt u de ruimtes en de catering. Met een maatwerkofferte kunnen we u ook dit uit handen nemen.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Mark Molenaar (06 1092 2192, m.molenaar nov.nl ) of Ronald Hetem (06 3010 0448, r.hetem nov.nl ). Meer informatie over Goed Geregeld vindt u op www.vrijwilligeinzetgoedgeregeld.nl.