Procedure

Stap 1: doe de Zelfevaluatie

De eerste stap naar het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is het invullen van de Zelfevaluatie. Dit instrument is speciaal voor vrijwilligersorganisaties ontwikkeld om snel inzicht in de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in uw organisatie te krijgen. Ook worden verbeterpunten duidelijk. Lees meer over de Zelfevaluatie.

Stap 2: bepaal of u het NOV-keurmerk wilt hebben

Gaat u aan de slag met de Zelfevaluatie en wilt u straks in aanmerking komen voor het NOV-keurmerk? Neem dan altijd even contact op met een adviseur bij u in de buurt. Samen kunt u dan uw plan van aanpak bespreken. Hierdoor weet u zeker dat u de juiste werkwijze volgt en worden teleurstellingen voorkomen. Aan het verkrijgen van het NOV-keurmerk zijn kosten verbonden.

Stap 3: meld u bij een adviseur

In de Zelfevaluatie wordt gewerkt met een puntentelling. Bij een voldoende score (zie hiervoor de handleiding van de zelfevaluatie) kunt u opgaan voor de onderscheiding. Hiervoor moet u zich aanmelden bij een van de adviseurs van het netwerk van adviseurs van Vereniging NOV. De adviseur voert vervolgens een beoordeling van de zelfevaluatie uit. Kijk wie er adviseur is.

Stap 4: ontvang het NOV-keurmerk

Bij een positieve beoordeling ontvangt uw organisatie voor een periode van vier jaar het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.