Kosten

Het vrijwilligerswerk valt niet zomaar onder bestaande kwaliteitsinstrumenten. Deze zijn vaak te duur, arbeidsintensief of ingewikkeld. Daarom hebben MOVISIE en Vereniging NOV de Zelfevaluatie en het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld ontworpen. 

Wie op wil gaan voor het NOV-keurmerk betaalt daarvoor een vergoeding. Je neemt vooraf altijd eerst contact op met een Goed Geregeld-adviseur en stelt samen een plan van aanpak op inclusief de kosten, zodat je weet waar je aan toe bent.
 

Kostenopbouw

Een Goed Geregeld-traject is maatwerk. In het plan van aanpak worden kosten opgenomen voor: 

  • begeleidingsuren van de adviseur (zo nodig en wenselijk);
  • de beoordeling door de adviseur en 
  • voor de eindbeoordeling door een onafhankelijke eindbeoordelaar. 


In het bepalen van de kosten kijkt de adviseur naar het type organisatie en de mate waarin begeleiding gewenst is. Het minimale bedrag dat je als organisatie betaalt is €450,00 (incl. btw). Dit zijn alleen de kosten voor de eindbeoordeling. 

Begeleiding en/of beoordeling van een adviseur kan tegen lage kosten of is soms zelfs gratis als binnen jouw gemeente een Goed Geregeld-adviseur werkzaam is vanuit een Vrijwilligerscentrale en de gemeente hier subsidie voor geeft.

Een landelijke adviseur
Is er geen adviseur in jouw gemeente werkzaam? Dan kan je gebruik maken van een van de landelijke adviseurs, zij rekenen €75,- per uur (excl. btw) voor begeleiding en beoordeling.