Kosten

Wie op wil gaan voor het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld of een herbeoordeling betaalt daarvoor een onkostenvergoeding.

Kosten lokale beoordeling

De lokale beoordeling wordt door een Goed Geregeld adviseur uitgevoerd. Voor meer informatie over de situatie in uw gemeente kunt u contact opnemen met een Goed Geregeld adviseur.

Ook kunt u gebruik maken van onze landelijke adviseurs, die voor € 75,- (exclusief BTW) per uur een beoordeling uitvoeren. Voor een standaard beoordeling rekenen zij, afhankelijk van de lokale situatie, meestal tussen de 14 en 20 uur. Bij grootschalige beoordelingstrajecten in organisaties met meerdere locaties (>4) wordt in overleg een tarief bepaald.

Kosten eindbeoordeling

Als de lokale adviseur een positief advies uitbrengt richting NOV, dan beoordeelt Movisie (Charlotte Hanzon) of Spectrum (Henriëtte Neuijen) in opdracht van Vereniging NOV in een eindbeoordeling of het NOV-keurmerk daadwerkelijk kan worden toegekend. De kosten voor een standaard eindbeoordeling zijn € 418,66 inclusief BTW.