Adviseur worden

Vereniging NOV is op zoek naar ondernemende vrijwilligerscentrales en zzp'ers die Goed Geregeld adviseur willen worden. Adviseurs helpen vrijwilligersorganisaties in het werken met de Zelfevaluatie, het ontwikkelen en verbeteren van vrijwilligersbeleid, en begeleiden organisaties in het behalen van het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld. De organisatie of zzp'er moet een licentie afnemen om het adviseurschap te kunnen voeren. 

Voorwaarden adviseurschap

Nieuwe adviseurs moeten:

  1. succesvol een Hbo-opleiding hebben afgerond of beschikken over minimaal drie jaar werkervaring op Hbo-niveau;
  2. aantoonbare ervaring hebben  in organisatieondersteuning en/of advies op gebied van vrijwilligerswerk (het laten zien van een cv met referenties is noodzakelijk);
  3. de Basisinstructie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld hebben gevolgd. Deze instructie wordt gegeven wanneer er genoeg kandidaten zijn en kost € 250,- (inclusief BTW) per persoon. Bij interesse in het adviseurschap krijgt u meer informatie over de Basisinstructie;
  4. de jaarlijkse intervisie bijwonen;
  5. minimaal 2 organisaties per jaar begeleiden voor meer dan tien uur per organisatie of twintig uur in totaal als meerdere organisaties begeleidt worden zonder tot een keurmerk te komen;
  6. bij een organisatie werken die een licentie heeft of een zelfstandige zijn die op eigen naam een licentie voert.

Een adviseur die een jaar lang niet actief is, moet een verplichte bijscholing volgen.

Voorwaarden licentie

Per licentie kunnen twee adviseurs op naam actief zijn. De adviseurs staan geregistreerd bij Vereniging NOV. Deze licentie kost € 250,- per jaar. Licentiehouders kunnen, bijvoorbeeld als een adviseur bij de organisatie vertrekt of langdurig ziek is, tussentijds wijzigen welke adviseur(s) op de licentie(s) actief is (zijn). Dit mogen ook adviseurs van buiten de eigen organisatie zijn.

Meer informatie en aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het adviseurschap Goed Geregeld? Neem dan contact op met Sanne van Viegen (06 12643731, s.vanviegen nov.nl) of Mark Molenaar (06 10922192, m.molenaar nov.nl).