Voorwaarden NOV-congres 2011

Annulering van aanmelding voor bijeenkomsten

Na aanmelding voor een bijeenkomst en verzending door NOV van de bevestiging van de aanmelding, is de aanmelder bij annulering tot acht dagen voor de bijeenkomst € 25 annuleringskosten aan NOV verschuldigd. Indien de annulering minder dan acht dagen voor de bijeenkomst plaatsvindt, is de aanmelder het volledige deelnamebedrag aan NOV verschuldigd.

Bij verhindering van een deelnemer aan een bijeenkomst kan zonder extra kosten in zijn plaats een vervanger worden gestuurd, op voorwaarde dat de vervanging uiterlijk op de dag vóór de bijeenkomst om 10.00 uur is doorgegeven aan MOVISIE training en advies, training-advies movisie.nl . MOVISIE draagt vervolgens zorg voor tijdige aanpassing van de deelnemerslijst. Indien en voor zover de verschuldigde betaling voor deelname aan een bijeenkomst door een vervanger niet tijdig geschiedt, is de oorspronkelijke aanmelder alsnog verplicht zorg te dragen voor de (resterende) betaling aan NOV.