Marius Ernsting in reactie op de toekomstagenda

De presentatie van de Toekomstagenda vrijwilligerswerk op 27 oktober 2011 markeerde de afsluiting van de Congresweek Europese Tour. De toekomstagenda is vooral een op de sector zelf gericht stuk: het beschrijft de ambities die vrijwilligersorganisaties voor zichzelf hebben. Het manifest dat op het NOV-congres is gepresenteerd bevat de vijf belangrijkste punten, gericht op de externe omgeving. Het geeft aan wat we verwachten van de overheid en van de samenleving.

De toekomstagenda sluit af met een oproep om overheden actief te wijzen op het belang van een gunstig klimaat voor vrijwillige inzet. Dat klimaat vullen we in het manifest in met:

  • het partnerschap
  • het doordenken van effecten van beleid
  • de inzet van faciliteiten voor het geven van tijd, kennis, kunde en geld
  • het terugdringen van regeldruk en administratieve lasten
  • de oproep om te investeren in kwaliteit en innovatie

De toekomstagenda haakt in op dat laatste punt. Kortom: toekomstagenda en manifest zijn complementair: het versterken van de civil society is een proces dat binnen én buiten plaatsvindt. Ze kunnen niet zonder elkaar. Het is daarbij zeer bemoedigend dat voor beide documenten zeer veel en een zo brede steun is, zowel in het opstellen ervan als in de actieve ondersteuning van het manifest.