Bijeenkomsten

Contact met onze leden is voor ons essentieel. Door inhoudelijke discussies willen we de leden betrokken houden bij elkaar en bij de vereniging. En: de vereniging blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in het veld. Om het jaar organiseren we een groot landelijk congres voor onze leden. Daarvoor worden zoveel mogelijk belanghebbenden en betrokkenen uitgenodigd.