05. Inzet jongeren in Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

1465 keer bekeken 0 reacties

De missie van MDT is om iedere jongere in Nederland de kans te geven om in de eigen omgeving een MDT te doen die past bij de levensfase en interesse van een jongere. Hiermee draagt MDT bij aan een nog sterkere samenleving. In het regeerakkoord is MDT wederom opgenomen voor de komende 4 jaren.

Een samenleving waarin jongeren zich vrijwillig kunnen inzetten voor een ander, nieuwe mensen ontmoeten, van invloed zijn en optimale kansen krijgen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

NOV draagt graag aan deze missie bij, omdat wij zien dat MDT veel jongeren de kans biedt zich vrijwillig in te zetten voor een ander en op die manier kennis te maken met het vrijwilligersveld. Verder heeft NOV binnen het programmateam MDT de volgende kerntaken:

  1. Bieden van expertise, netwerk en vertegenwoordiging binnen het MDT-kernteam bij het proces van doorontwikkeling en verduurzaming van MDT en de ondersteuning van MDT-organisaties en organisatie die willen toetreden tot het MDT-netwerk.
  2. Maatschappelijke organisaties (en andere geïnteresseerde partijen) behoefte gericht te informeren en faciliteren.
  3. Een bijdrage leveren aan het versterken van het MDT-merk.
  4. Participatie in het bestuurlijk overleg.
  5. Verbinden met andere lopende NOV-projecten met MDT.

Het afgelopen jaar 2021 stond voor MDT in het teken van kwaliteitsverbetering en het verduurzamen van MDT. NOV was betrokken bij de ontwikkeling en de totstandkoming van het MDT Proof label, hetgeen een kwaliteitslabel is. In 2022 zal deze ingevoerd gaan worden.

NOV is tevens mede initiatiefnemer geweest in het opzetten van het Actieberaad richting de landelijk politiek om MDT onder de aandacht te brengen in tijden waarin MDT nauwelijks breed draagvlak had binnen de politiek. Actieberaad bestond uit teamlid NOV, communiactiemedewerker en 10 projectleiders en pr-mensen van diverse MDT-organisaties, waaronder 4 leden van het NOV. Na de toekenning in het Regeerakkoord en met verdubbeling van budget, is het Actieberaad zich gaan richten op de gemeentelijke politiek. Vanaf toen kon er verder gebouwd gaan worden aan de uitvoering van het MDT programma.

NOV heeft haar rol ook gepakt in MDT in Beeld, waarbij de communiactie steeds meer naar en van het netwerk moest worden. Met het netwerk van NOV staat zij dicht bij het netwerk en kan korte lijnen leggen naar organisaties.

Op velerlei gebieden zoals gemeenten, maatschappelijke organsiaties, bedrijfsleven en scholen dacht NOV mee vanuit haar expertise en brede netwerk. Tevens het bekend maken van MDT onder bovenstaande partijen was een mooie uitdaging. NOV verbond partijen hierin, die mee kunnen doen of al meedoen met MDT middels het MDT netwerk Vrijwillige inzet, waar crica 11 vrijwilligerscentrales en enkele maatschappelijke organisaties aan deelnemen. Maandelijks werd er tijdens deze overleggen informatie en inspiratie uitgewisseld ten behoeven van de versteviging van de posities van vrijwilligerscentrales binnen MDT. Ook werd hier input opgehaald door bestuursvoorzitter NOV ten behoeve van het bestuurlijk overleg van MDT.

De beweging bij MDT die ontstaan is, is dat van een landelijk overheidsprogramma MDT steeds meer in het netwerk moet gaan liggen. NOV heeft vanuit haar expertise als vereniging en daarmee als netwerkorganisatie, bijgedragen aan het verder betrekken van het netwerk bij de doorontwikkeling van MDT. Vrijwilligerscentrales worden betrokken bij deze ontwikkeling door structureel deel te nemen in desbetreffende overlegvormen.

Afbeeldingen

Waarderen

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen