Dankzij Samen Ouder Worden weten welzijn en huisarts elkaar in Ommen nu te vinden

2026 keer bekeken

Op 35 plekken verspreid over het land zijn lokale trajecten van Samen Ouder Worden. In deze serie verhalen bezoeken we steeds een andere plek. Deze aflevering zijn we te gast in Ommen. Het versterken van de infrastructuur voor de samenwerking is hier al een eind op weg.

Programmamedewerker Irma Veneman: ‘Een online sociale kaart en Welzijn op Recept helpen enorm. We weten elkaar te weinig te vinden. Die conclusie moesten we al snel trekken, toen we als huisartsen en zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties samen aan tafel zaten.’ Irma Veneman kijkt terug naar de startfase van Samen Ouder Worden in Ommen, eind 2019. Huisartsen zagen steeds dezelfde patiënten terug tijdens het spreekuur, met psychosociale klachten, zonder een somatische oorzaak.

Hoog in de energie

De huisartsen hadden dat knelpunt al voor de start van Samen Ouder Worden aangekaart en ze waren ook met een verbetertraject begonnen voor het versterken van de samenwerking op wijkniveau. Binnen dat project bestonden al werkgroepen voor de thema’s eenzaamheid en dementie en er was een kernteam. Voor Veneman waren dat mooie aangrijpingspunten, ze sloot zich aan bij het kernteam, werd lid van de werkgroep dementie en mantelzorg én voorzitter van de werkgroep sociale eenzaamheid.

‘De huisartsen en samenwerkingspartners voelen de urgentie en we hebben dezelfde doelen. Dat maakt dat de energie bij iedereen hoog zit’, analyseert Veneman. ‘De werkgroep bijeenkomsten worden goed bezocht.’ De betere samenwerking moet ertoe leiden dat de huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners hun patiënten met psychosociale klachten eenvoudiger naar het informele veld kunnen doorverwijzen. De ouderen in Ommen worden dus sneller en beter geholpen. Aan die infrastructuur bouwt Venemans werkgroep op twee concrete sporen mee: met een online sociale kaart en via WelzijnopRecept.nl.

Platform voor vitaliteitsaanbod

Over het eerste spoor, het bouwen van de online sociale kaart, vertelt Veneman: ‘Het toeval wilde dat het platform Vitaal Ommen voor de inwoners een vergelijkbare dienst aan het bouwen was. Dat moest een compleet en actueel overzicht worden het regionale vitaliteitsaanbod.’ De partners achter dit platform zijn niet de minsten, met onder andere een aantal zorgverzekeraars, de gemeenten in het Vechtdal en de regionale GGD. Zij vormen samen het overkoepelende Vitaal Vechtdal en vatten het begrip vitaliteit breed op: sport, bewegen, welzijn, financiën, vervoer en een gezonde leefstijl.

Hier betaalt het elkaar kennen zich uit, want de werkgroepen van Veneman konden direct in de ontwikkelfase van de sociale kaart meedenken. De lokale instanties, verenigingen en initiatieven zijn nu makkelijk vindbaar voor de inwoners, het formele én informele veld. Bovendien wordt een deel van de site specifiek voor professionals ingericht. Een belangrijk struikelblok bij dit soort initiatieven is vaak het up-to-date houden. Daarover maakt Veneman zich in dit geval geen zorgen: ‘Dat is formeel belegd bij de welzijnsorganisatie. Maar de truc is vooral dat bezoekers van de website met een of twee klikken al zijn doorgelinkt naar de website van de aanbieders zelf.’

Goede relatie vanaf dag één

Dat doorverwijzen gebeurt als alles volgens planning verloopt vanaf begin 2022 volgens de methodiek van Welzijn op Recept: huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners verwijzen hun patiënten met psychosociale problemen dan door naar een welzijnscoach. Ook voor het aanzwengelen van deze ontwikkeling was de timing van Samen Ouder Worden perfect, aangezien de gemeente daarin een belangrijke financier is en de contacten vanaf dag één goed zijn.

‘Sterker nog’, vertelt Veneman, ‘ik was nog niet eens officieel begonnen of ik werd al uitgenodigd bij de wethouder. Dat was een heel prettige ontvangst, hij was heel geïnteresseerd en zegde alle steun toe. Ik kreeg meteen een vaste beleidsmedewerker toegewezen, dat is ook heel prettig. De gemeente heeft dit jaar de transformatieagenda tot 2024 vastgesteld, en Welzijn op Recept sluit heel mooi aan bij de opgaves die daarin staan.’ De gemeente nodigde de werkgroep sociale eenzaamheid uit om de plannen voor het invoeren van Welzijn op Recept concreet uit te werken.

Interessante gesprekspartner

‘We hebben de wind in de rug’, is Venemans kernachtige samenvatting van hoe het gaat in Ommen. ‘Het is denk ik een combinatie van de goede relatie met de gemeente, de juiste energie bij de huisartsen en de andere partners én de concrete praktische invulling die we met Vitaal Ommen al snel voor elkaar hebben gekregen.’ Tegelijkertijd ziet Veneman ook wel dat ze met Samen Ouder Worden echt wel wat komt brengen.

Veneman kan zich namens Samen Ouder Worden immers drie jaar lang inzetten voor het versterken van de samenwerking op voor de gemeente belangrijke thema’s als eenzaamheid en dementie. Dat is voor de gemeente heel waardevol. ‘Hoe mooi is het’, zegt ze, ‘dat wij als formele en informele organisaties samen met een plan komen waarin duidelijk staat wat we nodig hebben om de netwerksamenwerking te verbeteren.’ En ook in de volgende zin praat ze over de werkgroep, terwijl ze de credits misschien best aan zichzelf zou mogen geven: ‘Wij zijn als collectief voor de gemeente een heel interessante gesprekspartner.’

Samen Ouder Worden

Steeds meer mensen worden in hun vertrouwde omgeving oud. Vrijwillige inzet is vaak belangrijk voor hen. Het geeft verbinding, voldoening en structuur: het heeft en geeft zin. De manier waarop de vrijwillige inzet georganiseerd wordt, verandert mee met deze ontwikkeling. Het sluit steeds beter aan bij wat de thuiswonende oudere zelf graag wil en kan doen. En het stelt het traditionele beeld van de kwetsbare hulpvrager en de krachtige vrijwilliger bij.

Op 35 plekken verspreid over het land wordt er onder de noemer Samen Ouder Worden druk geëxperimenteerd en geleerd: wat doen en helpt ouderen om actief te blijven, en welke rol speelt vrijwilligerswerk daarin? Aan de lokale trajecten doen overal verschillende partijen mee. Altijd zijn ouderen zelf er actief bij betrokken, samen met een mix van gemeente, lokale (afdelingen van) vrijwilligersorganisaties, wijk-en buurtorganisaties, zorginstellingen en welzijnsorganisaties.

De samenwerkingspartners hebben een gezamenlijk en duidelijk doel voor ogen: dat mensen actief en waardig ouder worden. Per traject ligt het accent op een ander vraagstuk. Dat kan het vergroten van zingeving zijn, ouderen verleiden vrijwillig actief te blijven of worden, of bijvoorbeeld het versterken van het samenspel tussen de formele en de informele zorg. Het programma Samen Ouder Worden is onderdeel van Langer Thuis. De uitvoering van het programma wordt gedragen door elf landelijke vrijwilligersorganisaties en begeleid door Vereniging NOV.

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Partners:     Movisie

Cookie-instellingen