Vergroot uw kansen op een partnerschap met het bedrijfsleven

Vul de Nationale MBO Monitor in en geef aan op welke manier uw organisatie ondersteuning van het bedrijfsleven ontvangt. Als u de monitor invult, krijgt u toegang tot diverse gratis downloads en websites die u verder voorbereiden op het aangaan of uitbouwen van partnerschappen met bedrijven.

55% van het Midden- en Kleinbedrijf steunt één of meer maatschappelijke organisaties. Zij stellen zonder financiële tegenprestatie medewerkers of faciliteiten beschikbaar, doen een geldelijke bijdrage of zetten promotiekanalen en netwerken in om een maatschappelijk doel of organisatie te promoten. Vul de Nationale MBO Monitor in en geef aan op welke manier uw organisatie ondersteuning van het bedrijfsleven ontvangt! Als u de monitor in zijn geheel invult, krijgt u toegang tot diverse gratis downloads en websites die u verder voorbereiden op het aangaan of uitbouwen van partnerschappen met bedrijven.

De Monitor bevat 15 vragen. De vragen zijn voorzien van infobuttons die u handige tips ten aanzien van samenwerken met het bedrijfsleven aan de hand doen. MOVISIE en MVO Nederland/ Het Nationaal Stimuleringsprogramma Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) gebruiken de uitkomsten van de Monitor om MBO op nationaal niveau onder bedrijven te stimuleren.

Start de monitor.