Tips op Linkedin voor betrekken van vrijwilligers

Hoe vergroot je de betrokkenheid van vrijwilligers bij een landelijke organisatie? Op Linkedin worden verschillende ideeën hierover uitgewisseld.

Volg discussies op Linkedin, bijvoorbeeld van de Linkedin-groep EYV2011 over het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. U vindt daar ideeën, tips en u kunt ervaringen uitwisselen. Deze Linkedin-groep wordt na het Europees jaar van het vrijwilligerswerk, in 2012 overgedragen aan Vereniging NOV.