Succesvol NOV-congres 2011

Verslappende aandacht voor vrijwilligerswerk, extra taken voor vrijwilligers, onzichtbaarheid van coördinatoren. Heel wat pittige thema’s passeerden de revue tijdens het NOV-congres op 20 oktober. Dit was de officiële aftrap van de Congresweek Europese Tour.

De belangstelling voor het evenement was groot; zo’n 350 mensen – vooral bestuurders en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties – kwamen ondanks de herfstvakantie, die in een groot deel van het land heerste, naar het KPMG-hoofdkantoor in Amstelveen. De prachtige locatie, die KPMG gratis voor ons congres beschikbaar stelde, heeft mede bijgedragen aan het succes van de dag: de uitnodigende entree, de indrukwekkende grote zaal en de goed geoutilleerde vergaderkamers vormden een comfortabele en stimulerende omgeving voor deze dag.

De deelnemers kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld met presentaties, debatten, workshops en amusante intermezzo’s. Inhoudelijk was het congresprogramma door Vereniging NOV voorbereid in samenwerking met een groot aantal lidorganisaties, die vrijwel allemaal ook de workshops en presentaties hebben verzorgd. Het congres was daarmee tegelijk een prachtige etalage waarin de kennis, ervaring en deskundigheid van de brede vrijwilligerssector werd gepresenteerd en uitgewisseld.

NOV is iedereen die persoonlijk, organisatorisch, inhoudelijk, materieel dan wel financieel heeft bijgedragen aan het welslagen van het congres zeer erkentelijk! Veel dank voor ieders inzet en aanwezigheid.

Ga voor het uitgebreide verslag van het NOV-congres naar www.nov.nl/congres.

Els Berman
Secretaris Vereniging NOV