Stopzetten naheffing giftenaftrek vrijwilligersvergoeding

De Kamer heeft een motie aangenomen die het navorderen van de geschonken vrijwilligersvergoedingen over de jaren 2008, 2009 en 2010 moet stoppen.

Vereniging NOV is benieuwd naar hoe de uitvoering van de motie in de praktijk vorm krijgt. Wanneer u op weerstand stuit bij de belastinginspecteur dan kunt u dat doorgeven aan Vereniging NOV. Ook mag gemeld worden als de reeds betaalde navordering zonder mankeren van de Belastingdienst wordt teruggekregen. Laat ons weten wat uw ervaring is. U kunt contact opnemen met Els Berman via eberman nov.nl of 030 789 2046.

Aanscherping regel sinds januari

Vrijwilligers die veel uren draaien en daarvoor ook kosten maken, krijgen van de organisatie een vrijwilligersvergoeding. Deze kunnen zij ook aan de organisatie schenken. Bij een maximale vergoeding gaat het om een vergoeding van €1500,- per jaar. De gift kan als schenking worden opgegeven in de belastingaangifte. Zo hebben de organisatie en de vrijwilliger er voordeel van. Sinds januari is de regel voor de aftrek van het schenken van de vrijwilligersvergoeding aangescherpt. Vrijwilligers kunnen de gift niet van de belasting aftrekken, als blijkt dat de organisatie waaraan de schenking wordt gedaan niet in staat is het bedrag van €1500,- te betalen als onkostenvergoeding. Voorheen was niet duidelijk dat vrijwilligersorganisaties ook daadwerkelijk het geld aantoonbaar in kas moesten hebben. Na aanscherping van de regel heeft de Belastingdienst navorderingen aan vrijwilligers gestuurd. Veel vrijwilligers werden in het begin van 2011 verrast door de navorderingen

Demotivatie voor vrijwilligersorganisaties

In een tijd waarin een groot beroep wordt gedaan op vrijwilligers en met een regering die zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan is het ontluisterend dat de grote inzet van vrijwilligers op deze manier gedemotiveerd wordt. Daarbij is de regel discriminerend omdat grote organisatie met veel eigen vermogen wel beschikken over zoveel geld en kleine organisaties niet. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een molenvereniging die zich inzet voor het onderhoud van de molen. Dit zijn organisaties met weinig eigen vermogen en die bestaan van toegangsgelden of een kleine subsidie. Van de vrijwilligers wordt een grote inzet gevraagd. Omdat ze het geld niet heeft, kan de vrijwilliger de vergoeding die hij bij een vermogende organisatie wel zou krijgen niet als gift aftrekken. Vrijwilligerswerk bij deze minder vermogende organisaties wordt daardoor minder aantrekkelijk.  

Aanscherping regels werkt averechts

Vereniging NOV heeft bij de Kamerleden en het ministerie de onrechtvaardigheid aangegeven van de aanscherping van de regels en de demotivering die uitgaat van de naheffing voor vrijwilligers. In een tijd waar het vrijwilligerswerk gestimuleerd moet werkt de oneerlijke aanscherping aan de regels averechts. Gelukkig is een meerderheid van de Kamer het met ons eens.

Meer informatie

Vereniging NOV, Els Berman, eberman nov.nl of 030 789 2046.