Sociale media voor vrijwilligersorganisaties

Bent u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied? Heeft u wel eens nagedacht over wat sociale media voor u als vrijwilligersorganisatie kunnen betekenen?

De bezuinigingen en de gevolgen van de recessie vragen veel van non-profit organisaties en lokale overheden. Verbondenheid en samenwerking met (andere) partijen is steeds belangrijker. Sociale media kunnen hierin een actieve rol spelen.

Training bij plattelandsjongeren.nl

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Vereniging NOV op 23 juni jl. werd ook aandacht besteed aan sociale media. Alice Leijten, communicatie-expert en voorzitter van plattelandsjongeren.nl gaf een presentatie over wat sociale media zijn, hoe ze werken en wat de meerwaarde is voor vrijwilligersorganisaties. In de notulen van de ALV staat een kort verslag op pagina 5. Voor meer informatie over een training van plattelandsjongeren.nl kunt u contact opnemen met Alice Leijten via alice plattelandsjongeren.nl .

Workshop bij MOVISIE

Bij MOVISIE start op 17 november de nieuwe workshop Verkenning van het sociale media landschap. Deze workshop is specifiek gericht op de mogelijkheden van sociale media voor vrijwilligers-, maatschappelijke organisaties of lokale overheden. De workshop wordt gegeven door Sandra Kamerbeek en Brechtje Walburgh Schmidt. Zij zijn ervaren trainers op het thema vrijwilligerswerk. Voor deze workshop hebben zij hun kennis en ervaringen in nieuwe vormen van (online) betrokkenheid gebundeld tot een innovatieve nieuwe workshop die breed inzetbaar is in het maatschappelijk werkveld.

Online betrokkenheid

‘Social media is een relatief eenvoudige wijze om nieuwe potentiële vrijwilligers te vinden, te bereiken, te verbinden én te activeren. En andersom geldt ook dat vrijwilligers zich meer betrokken voelen via sociale media. En dat geldt ook voor andere maatschappelijke organisaties en lokale overheden, aldus Walburgh Schmidt. Kamerbeek beaamt dit: ‘Het is belangrijk om via social media verbonden te zijn (en te blijven) met je doelgroepen.’

Lees meer over sociale media in het artikel Vrijwilligersorganisaties doen hun voordeel met social media.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de workshop op 17 november 2011. Bij voldoende belangstelling worden vervolgworkshops gepland.

Quiz

Op de website van MOVISIE kunt u de quiz 'maatschappelijke organisaties en sociale media' invullen. Ga naar de quiz.