Reiskosten vrijwilligers ook vergoed na Lente-akkoord

In het Lente-akkoord is één van de bezuinigingen het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Zowel de reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer als die van de auto van werknemers wordt belast. Dit geldt niet voor vrijwilligers.

Voor het vrijwilligerswerk geldt dat alle onkosten vergoed mogen worden. Daarover wordt geen belasting betaald. Dat blijft onveranderd. Betaalde krachten bij vrijwilligersorganisaties zullen voortaan wel belasting gaan betalen over de reiskostenvergoeding. Veel organisaties hanteren voor de vergoeding van het gebruik van de eigen auto voor het vrijwilligerswerk een bedrag van € 0,19 per kilometer. Dit komt overeen met de algemene belastingvrije vergoeding die werknemers voor de eigen auto mogen ontvangen per kilometer. Uitgangspunt bij het vrijwilligerswerk is dat reizen de vrijwilliger niets extra kost. Wanneer de vrijwilliger kan aantonen dat het om  € 0,34 per kilometer gaat, dan geldt ook in het Lente-akkoord € 0,34 belastingvrij.

Standaard bedrag

Veel organisaties hanteren het standaard belastingvrije bedrag van € 0,19 om rompslomp te voorkomen. De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van het merk en de bouwjaar van de auto. Om extra administratieve lasten te voorkomen is het eenvoudiger een standaard bedrag te hanteren. Dat kan in de toekomst zo blijven. € 0,19 is ongeveer het laagst mogelijke bedrag voor een kilometervergoeding. Weinig auto's zijn goedkoper. Vrijwilligersorganisaties moeten zelf bepalen of zij voor veilig gaan en het standaard bedrag hanteren of toch de werkelijke kosten vergoeden.

Kiezen voor een vast bedrag

Naast de vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten, kunnen organisaties of vrijwilligers kiezen voor een vast bedrag: de zogenoemde vrijwilligersvergoeding. Hieraan zijn maximum bedragen verbonden. Een vrijwilliger mag maximaal €150,- per maand en €1500,- belastingvrij ontvangen zonder aantonen van de  daadwerkelijk gemaakte kosten. Een regeling die zowel voor de belastingdienst als de voor de vrijwilliger veel gedoe rond bonnetjes voorkomt. De vrijwilligersvergoeding kan ook gebruikt worden voor reiskostenvergoeding van vrijwilligers. Het is niet mogelijk om een vrijwilliger naast een vaste vrijwilligersvergoeding ook een vergoeding van de daadwerkelijke (reis)kosten te betalen. De vrijwilligersvergoeding zal in dit geval worden belast. Ook dit is niet anders dan het was. We kunnen concluderen dat na het Lente-akkoord niets verandert aan de vergoedingen voor vrijwilligers.