Registratie vrijwilligers die over de schreef gaan

Eind juni heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) toestemming gegeven aan Vereniging NOV om te starten met de registratie van vrijwilligers die vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag door middel van tuchtrecht zijn veroordeeld.

Het systeem is bedoeld om het moeilijker te maken voor vrijwilligers die zich bij de ene organisatie hebben misdragen om over te stappen naar een andere organisatie. Om dit tegen te gaan moeten organisaties zich echter wel bij het systeem aansluiten. Dat kan wanneer organisaties een aantal basiszaken goed hebben geregeld: ze moeten werken met een gedragscode, zodat iedereen weet wat er wel en niet toegestaan is en ze moeten tuchtrecht hebben of zich aansluiten bij landelijk tuchtrecht.

Stappenplan beschreven in toolkit

Om te komen tot een goed preventief beleid zijn nog een aantal andere stappen nodig, die zijn beschreven in de Toolkit In Veilige Handen. Vereniging NOV is op dit moment bezig met het daadwerkelijk inrichten van de registratielijst en met het opzetten van één landelijk tuchtcollege. Daarin wordt NOV door het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van VWS gesteund. Organisaties die mee willen doen, maar niet weten waar ze moeten beginnen, kunnen contact opnemen met NOV of met MOVISIE, projectleider In Veilige Handen: Saskia Daru, s.daru movisie.nl of 030 789 2049.