Rapport cijfers CBS vrijwillige inzet 2010

Op verzoek van het ministerie van VWS lopen sinds juni 2007 vragen over vrijwillige inzet mee in verschillende CBS-enquêtes. Het rapport met de cijfers over het jaar 2010 is nu beschikbaar.

Om te achterhalen hoeveel procent van de inwoners van Nederland vrijwilligerswerk doet en hoeveel procent wel eens informele hulp verleent, zijn van 1997 tot 2004 vragen gesteld over vrijwillige inzet. Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn deze vragen sinds 1 juni 2007 opnieuw opgenomen in de vragenlijst. Ze hebben tot het eind van 2008 in deze enquête meegelopen. In 2010 zijn de vragen naar vrijwilligerswerk herhaald, nu in de module Vrijwillige Inzet en Sociale Samenhang (V&S). Deze keer is ook een vraag toegevoegd over mantelzorg.

Dit rapport presenteert de cijfers over het jaar 2010. Zo zal er onder andere gerapporteerd worden over het soort vrijwilligerswerk dat inwoners van Nederland met name doen, hoeveel uur zij daar aan besteden en welke demografische kenmerken vrijwilligers hebben. Er wordt ook een
schatting gegeven van het aantal mantelzorgers.

Lees het rapport Vrijwillige inzet 2010.