NOV Dialoogavond

Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler in de Nederlandse samenleving. Zowel maatschappelijk als economisch vormen vrijwilligers een bijzondere en sterke kracht in onze civil society. In het huidige tijdsgewricht waarin de overheid zich meer terugtrekt en burgers aanspreekt op het nemen van eigen verantwoordelijkheid, verdient het vrijwilligerswerk een eigen plek die wordt gedefinieerd aan de hand van haar specifieke karakteristieken en kwaliteiten.

Vereniging NOV wil de actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen duiden en verbinden met kennis, ervaring en competenties in het eigen netwerk en het vrijwilligerswerk plaatsen in het bredere perspectief van de civil society. Als brancheorganisatie en belangenbehartiger van het vrijwilligerswerk heeft Vereniging NOV de ambitie om de maatschappelijke en economische waarde van het vrijwilligerswerk sterk te profileren niet alleen in de samenleving, maar ook in het maatschappelijke debat. Vanuit onze leden klinkt de behoefte naar kennisdeling, visie en strategieontwikkeling en belangenbehartiging. Vanuit de samenleving is er de roep om pragmatische oplossingen binnen de context van concrete problemen en om via sociale media nieuwe wegen voor actief burgerschap te vinden. Op 31 mei werden tijdens de NOV Dialoogavond deze thema's besproken.

Debat

Op 31 mei organiseerde Vereniging NOV in samenwerking met De Cultuurfabriek in Amsterdam een debatavond. Vijftig bestuurders en directeuren van lidorganisaties discussieerden met wetenschappers en beleidspartners op een inspirerende manier over vraagstukken die van strategisch belang zijn voor het vrijwilligerswerk op weg naar 2020. Nadat voorzitter Marius Ernsting de visie en ambities van NOV op krachtige manier in een maatschappelijk toekomstperspectief positioneerde, werd er aan afzonderlijke tafels verder gediscussieerd over vragen als: Wat betekent een terugtrekkende overheid voor de verwachtingen van het vrijwilligerswerk? Wat is er nodig om tot een krachtige stem van het maatschappelijk middenveld en vrijwilligers te komen? Worden visie en ambities van NOV als belangenbehartiger gedeeld? Welke commitment valt er van leden en betrokken buitenstaanders te verwachten, zodat NOV de vrijwilligerssector overstijgend kan representeren?

Een volledig verslag van de Dialoogavond vindt u vanaf 15 juni op www.nov.nl.