Netwerk Wet- en regelgeving

Bent u geïnteresseerd in onderwerpen als de giftenaftrek? Vanuit de rol van branche- en belangenvereniging is binnen Vereniging NOV het netwerk Wet- en regelgeving actief.

Zoals de naam aangeeft, focust dit netwerk zich op de regelgeving en waar nodig vindt lobby plaats. De actuele thema’s waar dit netwerk zich mee bezighoudt zijn op dit moment: de auteursrechten, de successiewetgeving, een landelijke voorziening voor evenementenvergunningen, de nieuwe Drank- en Horecawet en lastenverlichting voor het vrijwilligerswerk.

Met het netwerk Wet- en regelgeving wordt geprobeerd zoveel mogelijk met één geluid naar buiten te treden. De organisaties die in het netwerk vertegenwoordigd zijn, zijn van mening dat een gezamenlijke actie grotere impact heeft dan wanneer de individuele organisaties zelf actie onderneemt. Daarbij is het voordeel dat binnen het netwerk overleg plaatsvindt en taken verdeeld kunnen worden zoals aanwezigheid bij belangrijke overleggen, contacten met ministeries en het informeren van politici. Het netwerk heeft ook een belangrijke signalerende functie. Met meer mensen ontvang je meer informatie. Nu zijn in dit netwerk vertegenwoordigd, NOC*NSF, Scouting Nederland, Federatie Dorpshuizen Gelderland, Protestantse Kerk Nederland en stichting Plattelands Jongeren Service.

Leden van Vereniging NOV kunnen zich bij het netwerk aansluiten. Mocht u interesse hebben of informatie willen dan kunt u contact opnemen met r.hetem nov.nl of e.berman nov.nl .