Netwerk LOVZ

Het Landelijk Overleg Vrijwilligerswerk in de Zorg (LOVZ) wil het vrijwilligerswerk in de zorg een duidelijker gezicht geven.

Dit doet het LOVZ onder meer door als deelnemers gezamenlijk naar buiten te treden door middel van het platform LOVZ en door de onderlinge samenwerking en samenwerking met relevante externe partijen te stimuleren.

In het LOVZ, Landelijk Overleg Vrijwilligerswerk in de Zorg, zijn landelijke vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd. Het LOVZ is een netwerk van Vereniging NOV. Naast uitwisseling van kennis en ervaring, heeft zij nu ook de ambitie uitgesproken om het vrijwilligerswerk in de zorg een duidelijker gezicht te geven.

Kijk voor meer informatie op deze website bij het onderdeel over LOVZ.