Marius Ernsting over NOV

'Vrijwilligerswerk is hot, very hot. Het Europees jaar van het vrijwilligerswerk is met enig tromgeroffel gestart; NL DOET heeft met ruim 6.000 klussen en 300.000 deelnemers alle records gebroken, wat weer leidde tot prima commentaar in Trouw; de vrijwilligers in veiligheid (brandweer, politie, nationale reserve, reddingswerkers) hadden wat je noemt een 'high-level'-congres met Pieter van Vollenhove en Ivo Opstelten (en ondergetekende ook een beetje) en er komt nog veel meer!

Schrijf alvast de derde week van oktober maar in jullie balboekje, want dan is de tour van de Europese Commissie in Amsterdam. Die week zal bol staan van de evenementen, onder andere een congres van Vereniging NOV, waaraan de lidorganisaties van NOV actief meewerken, zowel in de voorbereiding als in de bijeenkomst zelf. Zo zien we ons als NOV graag: als verzamelpunt voor de deskundigheid, diversiteit en vitaliteit van het brede vrijwilligersveld.

We zijn hard aan het werk om als NOV een prominenter plaats te veroveren in de menings- en besluitvorming over zaken die vrijwilligers raken. Dat is nodig. We zitten hoe dan ook in een situatie waarin de overheid over (semi-)publieke taken minder aanspreekbaar kan of wil zijn en waarin de burgers geacht worden zelf meer verantwoordelijkheid te nemen. Vrijwilligers zijn in dat proces een vooruitgeschoven post. Zij zijn de georganiseerde burgers die dat allang doen, die in feite de motor vormen van de civil society. Tegelijk wordt er aan die burgers op een andere manier getrokken: nu de economische dip bijna achter de rug is, komt opnieuw de krapte op de arbeidsmarkt op de agenda te staan. Er moeten meer mensen meer uren in de week de betaalde arbeidsmarkt op.

Juist een actieve civil society heeft een overheid nodig, die de samenleving wil ondersteunen in haar zelfoplossende vermogen en een bedrijfsleven dat daarvoor (voor een stukje ook in werktijd) faciliteiten schept. Zover zijn we lang nog niet. Er zal nog veel werk verzet moeten worden. Een zich versterkend en eigenstandig NOV is daar druk mee doende. Je zou bijna vergeten dat ook dat vrijwilligerswerk is…'

Marius Ernsting
Voorzitter Vereniging NOV