Marius Ernsting in reactie op de Toekomstagenda

Voorzitter van Vereniging NOV, Marius Ernsting, in reactie op de Toekomstagenda:

'De Toekomstagenda is vooral een op de sector zelf gericht stuk: wat zien de vrijwilligersorganisaties als ambities voor zichzelf? Het manifest dat op het NOV-congres is gepresenteerd bevat de vijf belangrijkste punten die naar buiten zijn gericht: wat verwachten we van de overheid en van de samenleving? De Toekomstagenda sluit af met een oproep om overheden actief te wijzen op het belang van een gunstig klimaat voor vrijwillige inzet en dat klimaat vullen we in het manifest in met partnerschap, met het doordenken van effecten van beleid, met inzet van faciliteiten voor het geven van tijd, kennis en kunde en geld, met het terugdringen van regeldruk en administratieve lasten én met de oproep om te investeren in kwaliteit en innovatie. En precies op dat laatste punt haakt de Toekomstagenda dan weer in.

Kortom: de Toekomstagenda en het manifest zijn complementair: het versterken van de civil society is een proces van binnen én buiten. Ze kunnen niet zonder elkaar. Het is daarbij zeer bemoedigend dat voor beide documenten zeer veel en een zo brede steun is, zowel in het opstellen ervan als in de actieve ondersteuning van het manifest.'   

Lees meer over de Toekomstagenda.