Het vrijwilligerswerk in de Miljoenennota 2012

De boodschap in de Miljoenennota 2012 is duidelijk: de overheid krimpt in, moet bezuinigen op tal van beleidsterreinen en doet een beroep op bedrijfsleven en burgers om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen, elkaar meer te ondersteunen en verzorgen, meer betrokken te zijn bij de eigen woonomgeving, etc.

De rijksoverheid decentraliseert een groot aantal taken naar de gemeenten, verlangt dat deze op korte termijn voldoende kennis en kunde en burgers kunnen mobiliseren om met fiks minder budget hetzelfde aanbod te kunnen handhaven.

NOV heeft veel vertrouwen in het eigen initiatief, het vermogen en de bereidheid van burgers om zelf de handen uit de mouwen steken. Immers: bijna 6 miljoen mensen doen dat al! In de sport, in onderwijs, in zorg, in de natuur, in de politiek, in de (amateur)kunst, voor de jeugd, in de wijk en in veiligheid. Waar niet! Besteedt het kabinet op al deze beleidsterreinen in de Rijksbegroting 2012 op gepaste wijze aandacht aan participerende burgers c.q. vrijwilligers?

Lees de volledige reactie van Vereniging NOV op de Miljoenennota 2012.