Gratis VOG's voor alle kindervakantie-organisaties

Veiligheid van de kindervakantie is voor alle kindervakantie-organisaties van groot belang. Kinderen hebben zowel een fysiek als sociaal veilige omgeving nodig. Voor de besturen van de organisaties is het van belang te weten dat de vrijwilligers deze veiligheid kunnen bieden. Het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers is daarom belangrijk. Via het Steunpunt KinderVakanties kun je in 2012 de kosten van de VOG declareren.

Het Steunpunt roept alle kindervakantie-organisaties in Nederland op VOG’s aan te vragen en de kosten ervan te declareren via de website www.steunpuntkindervakanties.nl.

Gratis VOG
Eind 2011 werd bekend gemaakt dat de VOG voor vrijwilligers bij kindervakanties gratis wordt. Het Steunpunt KinderVakanties heeft samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, Vereniging NOV, Scouting Nederland en NOC*NSF de regeling voor de vergoedingen van VOG’s uitgewerkt.

Waarom een VOG?   
Als organisatie kun je veel stappen ondernemen om veiligheid te bereiken. Deze zijn te vinden op www.inveiligehanden.nl. Bij gesprekken met nieuwe vrijwilligers is het een gespreksonderwerp en in je trainingen besteed je er aandacht aan. Binnen de maatregelen in de preventieve sfeer is het aanvragen van een VOG een belangrijk hulpmiddel. De VOG is niet het wondermiddel om ongewenst gedrag binnen kinderkampen te voorkomen, maar het zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, en daardoor bij Justitie bekend zijn, niet bij je kindervakantieactiviteiten aan de slag kunnen.

Het staat je als organisatie vrij om van je (nieuwe) vrijwilligers een VOG te vragen. Er is geen wettelijke plicht om een VOG te kunnen overleggen als je als vrijwilliger binnen kinderkampen actief wilt worden, maar als bestuur mag je dit wel verplichten. Het is verstandig dat alle vrijwilligers die binnen je kinderkamp actief zijn, een VOG aanvragen. Dit geldt ook voor bestuursleden en anderen, die tijdens de kampen aanwezig zijn en met kinderen in contact komen.

Voor wie?
De VOG is gratis in 2012 voor organisaties die aangesloten zijn bij het Steunpunt KinderVakanties en voldoen aan de door het Steunpunt en de regering gestelde voorwaarden: de vrijwilliger is actief met kinderen binnen een organisatie die valt onder de doelgroep van het Steunpunt. De kindervakantie-organisatie zet zich in om de kinderveiligheid binnen de eigen organisatie breder vorm te geven. Verder worden alleen daadwerkelijk afgegeven VOG’s vergoed als de vrijwilliger is gescreend op basis van screeningsprofiel 84 (“Belast zijn met de zorg voor minderjarigen”) en ook daadwerkelijk met kinderen werkt. Zie de informatie op de website.

Hoe aanvragen?  
Ga naar de website www.steunpuntkindervakanties.nl. Hier vind je een duidelijke instructie welke stappen kindervakantie-organisaties moeten volgen om in aanmerking te komen voor de gratis VOG.

Wat is Steunpunt KinderVakanties?   
Het Steunpunt punt is de landelijke brancheorganisatie voor kindervakantie-organisaties in Nederland. Zij ondersteunt organisaties die kindervakanties organisaniseren rond diverse collectieve onderwerpen en werkt aan het vergroten van kwaliteit, veiligheid en bekenheid van kindervakanties.

Meer informatie
Meer informatie over de vergoeding van de VOG’s, de voorwaarden, het Keurmerk Kindervakanties en het aanmelden bij het Steunpunt is te vinden op: www.steunpuntkindervakanties.nl