De Geefwet

Begin november heeft de Kamer opnieuw over de nieuwe Geefwet gesproken met een aantal wijzigingen als resultaat. In een amendement van het CDA en VVD wordt geregeld dat SBBI’s een steunstichting mogen oprichten. Giften aan zo’n steunstichting zullen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Zowel bedrijven als particulieren kunnen hiervan gebruikmaken. 

De voorwaarden voor zo'n stichting zullen vastgelegd worden in een ministeriële regeling. Deze regeling moet nog gemaakt worden. Omdat financiering uit de bestaande regeling moet komen, heeft de regering besloten om de zogenoemde 'multiplier' voor de cultuursector te halveren. Dat betekent dat de giften aan ANBI’s in de cultuursector niet met een factor 1,5 vermenigvuldigd mogen worden, maar met een factor 1,25. Het maximale bedrag waarop deze multiplier mag worden toegepast is onveranderd gebleven en blijft € 5000,-. De financiering moet uit de bestaande regeling komen.  

Periodieke giften

Een tweede voorstel van staatssecretaris Weekers is het deformaliseren van de periodieke giften. De periodieke giften aan SBBI’s met meer dan 25 leden kunnen van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Periodieke giften kunnen nu alleen via een notaris worden vastgelegd. Dit wil de staatssecretaris vereenvoudigen. Zijn voorstel is dat periodieke giften ook buiten de notaris om vastgelegd kunnen worden. Ook dit zal in de ministeriele regeling worden vastgelegd.  

Els Berman, secretaris Vereniging NOV: 'Helaas wordt er met de Geefwet een tweedeling tussen ANBI’s aangebracht en blijft het verschil tussen ANBI’s en SBBI’s bestaan. De constructie van de multipliers zal voor verreweg de meeste vrijwilligersorganisaties niet gebruikt kunnen worden. Vereniging NOV blijft zich inzetten voor goede regelingen voor vrijwilligersorganisaties in alle sectoren en zal zich daarom blijven verzetten tegen het onderscheid in ANBI en SBBI.'