Bezwaar Vereniging NOV tegen naheffing giftenaftrek vrijwilligersvergoeding

Vereniging NOV heeft aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt het niet eens te zijn met de naheffingen van de Belastingdienst voor vrijwilligers die de voorgaande jaren de vrijwilligersvergoeding aan hun organisatie hebben geschonken en dit bedrag als giftenaftrek hebben opgegeven aan de Belastingdienst. Veel organisaties hebben Vereniging NOV hierover benaderd.

Begin dit jaar hebben alle vrijwilligersorganisaties met de kwalificatie van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) een brief gekregen van de Belastingdienst.
In deze brief wordt duidelijk uitgelegd onder welke condities het voor vrijwilligers mogelijk is om de onkostenvergoeding als gift te mogen aftrekken van de belasting. Voorwaarden hiervoor zijn dat de organisatie een ANBI is, er een regeling is met de vrijwilligers dat deze recht hebben op een vergoeding én dat de organisatie de vergoeding ook daadwerkelijk uitbetaalt. Dat houdt in dat de organisatie de bedragen moet kunnen betalen, zodat de vrijwilliger ervoor kan kiezen om het bedrag niet als gift te geven. In feite komt dit erop neer dat de Belastingdienst controleert of de organisatie voldoende geld in kas heeft, zodat de afgesproken bedragen ook daadwerkelijk betaald kunnen worden.

De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding, waar bij de onkostenvergoeding staat voor daadwerkelijk gemaakt onkosten. In het geval dat een vrijwilliger afziet van een vergoeding voor gemaakte kosten is het een stuk eenvoudiger. De declaratie van de kosten zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren op basis van bonnetjes of andere bewijsstukken van de gemaakte kosten. Wanneer een vrijwilliger afziet van de vergoeding hiervan, kan de vrijwilliger deze opvoeren als giftenaftrek, als de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn (bonnetjes bij de declaratie zijn het bewijs). 

Giftenaftrek

De brief van de Belastingdienst komt niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar in januari heeft de minister van Financiën schriftelijk vragen beantwoord over vrijwilligers-
vergoedingen en giftenaftrek voor vrijwilligers. Uit de antwoorden op de vragen blijkt al dat een zogenoemde vrijwilligersverklaring, waarin de vrijwilliger afziet van de vrijwilligersvergoeding niet voldoende is om in aanmerking te komen voor de giftenaftrek. Daarbij is de minister van mening dat indien bij de behandeling van de aangifte van een bepaald jaar blijkt dat een onjuiste giftenaftrek is toegepast, de Belastingdienst ook de voorgaande jaren aan een nadere beoordeling kan onderwerpen. Dit kan leiden tot vervelende naheffingen voor vrijwilligers over de giftenaftrek van voorgaande jaren. Dat de minister geen loze belofte heeft gedaan, blijkt al uit de praktijk. Verschillende organisaties hebben al gemeld dat de Belastingdienst een naheffing heeft gestuurd aan een vrijwilliger over de aftrek van de vrijwilligersvergoeding in voorgaande jaren.

Bezwaren van NOV

Vereniging NOV is op zich blij dat er eindelijk heldere regels zijn voor de giftenaftrek van de vrijwilligersvergoeding, maar vindt het onterecht dat met terugwerkende kracht vrijwilligers een naheffing krijgen. Deze naheffing is namelijk gebaseerd op nieuwe regels als gevolg van een nieuwe Successiewet die worden toegepast op de een oude situatie met onduidelijke informatie. Dit kun je vrijwilligers niet nadragen!  Een tweede bezwaar dat NOV maakt is de ongelijke behandeling van vrijwilligersorganisaties. Het leidend criterium is dat de organisatie vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk gaat uit betalen. Kleinere organisaties hebben vaak nauwelijks eigen middelen, laat staan dat ze reserves hebben om aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding te betalen. Een logisch gevolg is dat alleen vrijwilligers bij grotere vrijwilligersorganisaties met een algemeen nut beogende doelstelling de eigen vrijwilligers kunnen laten profiteren van de giftenaftrek van de vrijwilligersvergoeding, terwijl juist de kleinere organisaties het meest zouden kunnen profiteren van de deze regeling.

De bezwaren van Vereniging NOV zijn aan het Kamerlid Pieter Omtzigt meegegeven om in het Kamerdebat aan de orde te stellen tijdens de behandeling van het belastingplan 2011. Deze behandeling staat gepland voor 6 april in de Tweede Kamer. Op website van Vereniging NOV zal een kort verslag van dat overleg komen. Een gesprek tussen Vereniging NOV en het Ministerie van Financiën vindt binnenkort plaats.

Meer informatie

Neem contact op met r.hetem nov.nl .