Zorgorganisaties gaan vrijwilligers anders inzetten

03 september 2012

Zorgorganisaties zien nieuwe mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten om zo verantwoorde zorg te bieden aan ouderen en mensen met een beperking. Dat blijkt uit een onderzoek van Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg.

Bij verantwoorde zorg staat de kwaliteit van leven van de cliënt centraal: mensen kunnen zo veel mogelijk hun leven leiden zoals ze dat willen en gewend zijn, en dingen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk en zinvol vinden. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld samen met iemand gaan winkelen of naar de bioscoop  gaan, in plaats van deelnemen aan een groepsactiviteit. Maar dit kost wel tijd en vraagt om een nieuwe manier van organiseren. Tegelijk neemt het aantal mensen dat een beroep doet op langdurende zorg toe en het aantal beroepskrachten af. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat organisaties zich er steeds meer bewust van worden dat vrijwilligers onmisbaar zijn bij het streven naar verantwoorde zorg .

Behoefte aan een gelijkwaardige positie

Cecil Scholten, een van de onderzoekers: “Vrijwilligers staan vaak onderaan in de hiërarchie van zorgorganisaties. Daardoor voelen vrijwilligers zich te weinig serieus genomen en ondergewaardeerd. Bij verantwoorde zorg verandert deze rol. Zorgorganisaties zouden de positie van vrijwilligers bespreekbaar moeten maken, bijvoorbeeld door met elkaar te praten over de grenzen tussen de werkzaamheden van vrijwilligers en beroepskrachten. Als vrijwilligers zelf een rol krijgen in deze discussie, is hun positie meer gelijkwaardig, wat leidt tot betere afstemming en samenwerking. Hier is iedereen bij gebaat.”

 

Veranderingen in de praktijk

Volgens de onderzoekers is het niet eenvoudig om dit mooie scenario op de werkvloer concreet gestalte te geven. Daar zijn de bestaande werkverhoudingen vaak ingesleten en is het niet zozeer uit onwil, maar eerder uit tijdgebrek en onbekendheid, waardoor de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers slecht van de grond komt. Organisaties zijn op zoek naar concrete en praktische methodieken om deze omslag te maken. Vilans en een aantal andere partijen gaan daar samen met organisaties in de zorg mee aan de slag in het project Zorg Beter met Vrijwilligers.

Meer informatie

U kunt het onderzoek ‘Een solide balans. Onderzoek naar Vrijwilligerswerk en verantwoorde zorg’ bestellen via www.vilanswebwinkel.nl . Informatie over het project ‘Zorg Beter met Vrijwilligers’ vindt u op www.vrijwilligerswerkindezorg.nl .