Schrijf in voor Stimuleringsprijzen 2013 voor Vrouweninitiatieven

04 januari 2013

In maart 2013 worden drie vrouweninitiatieven bekroond die op eigen wijze vrouwen versterken. Organisaties die zich in Nederland inzetten voor een betere positie van vrouwen, door vrouwen te versterken, hen te stimuleren hun stem te laten horen en/of zich sterk te maken voor meer participatie van vrouwen. Er worden drie organisaties bekroond die zich onderscheiden door hun werkwijze en die zich willen versterken om hun ambitie te realiseren. De prijzen bestaan niet enkel uit een geldbedrag om de beoogde ambitie te realiseren, maar ook uit een coachingsworkshop om de slagvaardigheid van het initiatief te vergroten. 

WOMEN Inc. zet zich in om de kansen van vrouwen te vergroten en komt dagelijks in aanraking met bijzondere initiatieven die hetzelfde doel nastreven. Juist in deze tijd waarin de overheid zich steeds verder terugtrekt wil WOMEN Inc. het belang zichtbaar maken van organisaties die zich inzetten om de positie van vrouwen te verbeteren en hen een stem geven. Dit heeft niet alleen effect op de vrouwen zelf, maar ook op hun leefomgeving en uiteindelijk op de gehele samenleving. Dit doet WOMEN Inc. door hen een podium te bieden in de vele WOMEN Inc. programma's. Maar ook door samen met Cordaid jaarlijks een prijs uit te reiken aan de meest creatieve en ambitieuze organisaties. 

Cordaid is een ontwikkelingorganisatie die naast haar werk met partners wereldwijd, ook oog heeft voor armoede en sociale uitsluiting in Nederland. Zij richt zich in Nederland op het verbeteren van de positie van groepen mensen die met armoede te maken hebben en heeft daarbij in het bijzonder ook aandacht voor de positie van vrouwen. Cordaid wil lokale organisaties helpen om een stap verder te komen en een gezamenlijke stem te laten horen in het werken aan verandering. In Nederland en wereldwijd. 

Inschrijven kan tot 21 januari 2013 

Het inschrijfformulier met meer informatie over de prijzen, criteria en de voorwaarden kunt u downloaden op www.womeninc.nl/stimuleringsprijzen of www.cordaid.nl. Met vragen of opmerkingen kunt u ook terecht bij Nasim Miradi (nasim womeninc.nl / 020-7884231/ 06-24952547). 

WomenInc. en Cordaid stimuleringsprijzen