Willem-Alexander bezoekt project vluchtelingen en vrijwilligerswerk

16 december 2016

Koning Willem-Alexander sprak vandaag samen met de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, Ronald van der Giessen (directeur Oranje Fonds) en Monica van Berkum (directeur Pharos) over het project ‘Aan de slag’ en de activiteiten van het Expertisecentrum Gezondheidsverschillen. Bij de gesprekken waren nieuwkomers, medewerkers van maatschappelijke organisaties, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) aanwezig.

image004

Voor het behoud van gezondheid is actief zijn essentieel. Met het project ‘Aan de slag’ wordt gestimuleerd dat asielzoekers en statushouders in vele gemeenten actief meedoen aan vrijwilligerswerk. Door het project wordt de gezondheid en veerkracht van deelnemende nieuwkomers bevorderd en worden hun talenten en vaardigheden benut. Daarnaast vergroot het de kans op succesvolle integratie in Nederland of een duurzame terugkeer naar land van herkomst.

Aan de slag

‘Aan de Slag’ is gestart in de gemeenten Nijmegen en Utrecht en was zeer succesvol. Veel nieuwkomers doen vrijwilligerswerk en alle partijen zijn enthousiast. Dit succes wordt landelijk gedeeld. Lokale projectteams in 25 gemeenten krijgen hierbij ondersteuning op maat. Het programma helpt om nieuwkomers zo snel mogelijk toe te leiden naar vrijwilligerswerk in die gemeenten. De activiteiten zijn laagdrempelig en praktisch en worden samen met Nederlandse vrijwilligers uitgevoerd. Kennis van de Nederlandse taal is niet nodig. Zie ook: video met interviews participanten

rawnaq

Win-win

  • Bewoners van asielzoekerscentra krijgen de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst te werken.
  • Maatschappelijke organisaties krijgen gemotiveerde vrijwilligers, breiden hun vrijwilligersbestand uit en bieden Nederlanders en nieuwkomers die elkaar anders nooit zouden ontmoeten de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen.
  • Vrijwilligerscentrales krijgen meer diversiteit in hun vrijwilligersbestand.
  • Gemeenten hebben graag nieuwkomers die participeren.

 

Voorbeelden van vrijwilligerswerk

  • Activiteiten in het groen, zoals onderhoud van wijktuintjes en bossen.
  • Vrijwilligerswerk in de zorg, zoals activiteitenbegeleiding, wandelclubs en gezamenlijk koken en eten.
  • Klussen bij sportverenigingen, zoals onderhoud van terreinen, ondersteuning bij de organisatie van toernooien en opendagen.
  • Bijdragen in de organisatie van evenementen, zoals festivals, buurtfeesten, de Vierdaagse en Koningsdag.
     

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Oranje Fonds en het Kansfonds ondersteunen het programma. En er wordt samengewerkt met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland. 

jeskleijnenPharos heeft in september jl. de Helffer Kootkar Prijs  in ontvangst genomen voor ‘Aan de slag’. Pharos kreeg deze prijs als waardering voor de onderscheidende wijze waarop maatschappelijke participatie van asielzoekers en vluchtelingen bevorderd wordt. Als beschermheer van het Oranje Fonds bezoekt de koning regelmatig initiatieven die door dit fonds worden ondersteund, zoals vandaag het ‘Aan de slag’ project!

Vanuit NOV werkt Nancy Rietveld aan het project. Haar contactgegevens zijn:

n.rietveld nov.nl 0642866167