Week tegen Kindermishandeling

15 september 2015

Van 16 t/m 21 november 2015 is de Week tegen Kindermishandeling. Jaarlijks 119.000 kinderen die slachtoffer worden van kindermishandeling in welke vorm dan ook is veel, veel te veel. Dat kunnen we niet laten gebeuren.

Er is voor elk mishandeld kind maar één volwassene nodig om de vicieuze cirkel van verbaal of fysiek geweld of verwaarlozing te doorbreken. Op de website www.weektegenkindermishandeling.nl staan de eerste voorbeelden van organisaties die in actie komen. Maar dat moeten er de komende maanden veel meer worden.

  • Burgemeesters en wethouders die in hun gemeente op de barricaden gaan voor de kinderen,
  • Artsen die het onderwerp bespreken, 
  • Scholen die met kinderen en ouders in gesprek gaan, 
  • Verenigingen die hun vrijwilligers trainen,
  • Zorgprofessionals die samen afspreken anders te gaan kijken en te melden,
  • En natuurlijk de kinderen zelf : zij moeten weten hoe te handelen wanneer een klas of clubgenootje, vriend of vriendinnetje of zijzelf in een onveilige situatie komen.


In de digitale flyer (klik hier om deze te lezen) en op www.weektegenkindermishandeling.nl kunt u alles lezen over het belang om ook in actie te komen. Organiseer een activiteit en meld deze aan.