Wat niet mag ontbreken aan partijprogramma's

23 mei 2012

Elke politieke partij bestaat bij de gratie van vrijwilligers. En, oké dan, dankzij haar leden en stemmers. Maar in essentie draait een politieke partij niet zonder vrijwilligers en hetzelfde geldt voor de maatschappij in zijn geheel. Heel veel Nederlanders spannen zich graag vrijwillig in. Toch is vrijwilligerswerk vaak moeilijk terug te vinden in de partijprogramma's. De politieke partijen kunnen nu laten zien dat zij de civil society op waarde schatten.

 

Alle, echt álle sectoren van de Nederlandse maatschappij en economie kennen vrijwilligers(taken) en sommigen zouden zelfs totaal niet functioneren zonder (sport, cultuur, zorg, welzijn...). En de overheid doet in steeds grotere mate beroep op haar burgers, de civil society en het vrijwilligerswerk. Het lijkt dus logisch dat politieke partijen in hun programma schrijven dat:

 

  1. er een coördinerend ministerie en bewindspersoon aangewezen worden voor het vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld het ministerie van VWS of BZK;

  2. alle ministeries beleid op gaan stellen voor het vrijwilligerswerk in hun sector in samenwerking met de relevante vrijwilligersorganisaties;

  3. de overheid bijdraagt aan een duurzame investering in de kwaliteit en innovatie van het vrijwilligerswerk;

  4. de belasting van het vrijwilligerswerk goed gemonitord wordt nu er steeds meer gevraagd wordt van méér vrijwilligers die ook nog eens deskundiger moeten zijn. Bijvoorbeeld in de evaluatie van de Wmo.

 

Wie van mening is dat vrijwilligerswerk een verantwoordelijkheid van de gemeente is, moet zich realiseren dat in de ene gemeente de civil society zal opbloeien en in de andere verdorren. Wij hopen en verwachten dat politieke partijen ervoor kiezen op rijksniveau de randvoorwaarden voor een bloeiende civil society te scheppen. En dat zij in ieder geval bovenstaande punten overnemen uit ons verkiezingsdocument.

 

Wij zijn overigens de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en bestaan uit bijna alle grote vrijwilligersorganisaties en ondersteuningsorganisaties die bouwen aan de civil society.

 

Meer informatie bij:

Els Berman
directeur
06 452 11 308
e.berman nov.nl Mark Molenaar
communicatie
06 109 22 192
m.molenaar nov.nl