Campagne tegen seksueel ongewenst gedrag van start

18 mei 2015

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen.

Gelukkig gebeurt er veel om organisaties hierbij te helpen. Zo maakt de overheid het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers eenvoudiger en in veel gevallen gratis, zie daarvoor gratisvog.nl. En hebben Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), sportbrancheorganisatie NOC*NSF en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken toolkits (waaronder www.inveiligehanden.nl) ontwikkeld waarmee besturen van organisaties direct aan de slag kunnen. 

Om het onderwerp en de toolkits breder onder de aandacht te brengen, lanceert de Rijksoverheid, in samenwerking met bovengenoemde organisaties, op 18 mei 2015 de campagne Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van. In de campagne staan 4 actiepunten centraal:

  1. Zorg dat vrijwilligers een VOG hebben
  2. Hanteer heldere omgangsregels
  3. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan
  4. Wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers

 

De staatssecretaris Klaas Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie vraagt iedereen om de boodschap verder te verspreiden. Breng de campagne onder de aandacht bij uw achterban, de besturen van de bij u aangesloten organisaties of andere contactpersonen. Zodat zij met een van de toolkits aan de slag gaan en werk maken van het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat kunt u doen?

  • Stuur uw achterban of andere contactpersonen een e-mail met de oproep preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag hoog op de agenda te zetten, met een verwijzing naar de actiesite. U kunt ook gebruikmaken van e-cards om als reminder te mailen of als nieuwsbriefitem te gebruiken.
  • Besteed aandacht aan de campagne in uw eigen communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld door een artikel of advertentie in uw leden- of relatieblad te zetten, een banner op uw website te plaatsen of een bericht te posten op uw social media.
  • Verspreid posters en flyers op bijeenkomsten of andere plekken waar u uw achterban treft.
  • Like de Facebookpagina van de campagne en volg ons op Twitter.
  • Organiseer een bijeenkomst. Bijvoorbeeld samen met besturen van andere organisaties en vertegenwoordigers van lokale instanties zoals de gemeente, sportservicepunt, politie, vrijwilligerscentrale en GGD. Hiervoor kunt u een speciaal ontwikkeld format gebruiken.

 

Alle materialen en tekstvoorbeelden zijn te vinden op: maakereenpuntvan.nl

Doet u mee?

Hoe meer acties u van dit lijstje doet, hoe beter. Zo zorgen we samen dat zoveel mogelijk organisaties aandacht besteden aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

header Maak er een punt van

 

fedde boersma krijgt de bal

NOV-bestuurslid Fedde Boersma krijgt de bal van Inge de Bruijn en Lobke Berkhout.