Wat gemeenten kunnen doen aan preventie seksueel misbruik

12 december 2012

Speciaal voor gemeentes is er een leaflet over wat zij kunnen doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties helpen te voorkomen. De gemeente kan dit doen vanuit Wmo-beleid en vanuit Veiligheid en Openbare Orde. 

Gebaseerd op de praktijk

Dit leaflet is gebaseerd op een bijeenkomst In veilige handen bij de gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam is één van de gemeenten die al jaren actief deelneemt aan dit project. Onderwerp van gesprek was de rol van gemeenten bij het veiliger maken van vrijwilligerswerk en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting kinderen. Dit leaflet geeft u de belangrijkste uitkomsten uit die bijeenkomst en interessante aanknopingspunten voor andere gemeenten. 

Door alle partijen te gebruiken

Behalve dat dit leaflet voor gemeenten is, kunnen vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerscentrales en bijvoorbeeld steunpunten sport het leaflet gebruiken om samenwerking met de gemeente op te starten.

Download hier het leaflet. Ga naar www.inveiligehanden.nl voor alle informatie over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.