Waarschuwing voor 'Nationale Vrijwilligerscentrale'

10 december 2014

Update 16 december 2014

De website www.vrijwilligersvoordeel.nl is inmiddels gesloten. De 'Nationale Vrijwilligerscentrale' heeft de aanbiedingen van de collectieviteitsverzekeringen verwijderd en ook haar eigen website aangepast. De 'Nationale Vrijwilligerscentrale' meldt: "Wij betreuren dit ten zeerste en bieden onze oprechte excuses aan voor de mogelijk nadelige gevolgen die u van dit misverstand ondervindt. Wij willen benadrukken dat geen van beide verzekeraars enige blaam treft. Indien u onze campagne gesteund heeft, willen wij u met klem verzoeken om alle uitingen die verband houden met dit initiatief zo spoedig mogelijk ongedaan te maken."

 

10 december 2014

Graag willen we vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales waarschuwen voor een actie van de 'Nationale Vrijwilligerscentrale', een stichting die in juni 2014 is opgericht. Deze stichting stuurt flyers rond met een aanbod van Menzis en CZ voor een collectiviteitskorting voor vrijwilligers op de ziektekostenverzekering. Zowel Menzis als CZ hebben ons laten weten dat dit buiten hun medeweten om is gebeurd en dat het een ongeldig aanbod is, waar zij ook veel hinder van ondervinden. 

Het aanbod wordt gedaan via de website www.vrijwilligersvoordeel.nl. Een mooie naam, maar in ieder geval deels een lege huls en wellicht wel helemaal. Het is erg moeilijk om informatie te krijgen over de 'Nationale Vrijwilligerscentrale'. Wat we wel weten is dat de website van de stichting bestaat uit gestolen informatie van http://www.beleidenvrijwilligerswerk.nl (een website die we met onze leden hebben gemaakt) en http://www.vrijwilligerswerk.nl.