Waarom Pleun van den Dool adviseur Goed Geregeld is

12 december 2012

Pleun van den DoolDe Haagse vrijwilligerscentrale HOF, Promotie Vrijwilligerswerk Den Haag (vanaf 1 januari 2013 verder onder de naam PEP, www.pepdenhaag.nl), is actief in het verbeteren van de kwaliteit van vrijwilligersorganisaties en het stimuleren dat er goed en zorgvuldig wordt gewerkt met vrijwilligers. Alle reden dus om Pleun van den Dool te vragen adviseur Goed Geregeld te worden voor PEP. Van den Dool: “Een kritische blik helpt iedereen vooruit.” 

Pleun van den Dool vindt het een leuke en bijzondere ervaring om als adviseur een organisatie echt te beoordelen. Van den Dool: “Ik zit echt dan op een andere stoel dan ik normaal als adviseur zit. Ik kijk anders en kritischer, want ik mag als adviseur Goed Geregeld niet af gaan op iemand zijn blauwe ogen. Oh ja, is dat echt zo? Waar staat dat dan en waaruit blijkt dat? De discussies die dit oplevert, zijn echt waardevol. Voor de organisatie, maar ook voor mij.”  

Feestelijk

De organisaties waar Pleun voor Goed Geregeld over de vloer komt, zijn zeer gevarieerd. Van den Dool: “Natuurlijk zie je veel grotere zorginstellingen met meer dan honderd vrijwilligers, maar ook veel  kleinere organisaties, ook buiten de zorg, met een of twee (vrijwilligers)coördinatoren en tientallen vrijwilligers. De sfeer is vaak heel goed, ook al omdat het einde van een traject betekent dat dit feestelijk wordt afgesloten met het behaalde certificaat Goed Geregeld.”

Rampen oplossen

Van den Dool constateert dat iedere organisatie toch weer anders is: “Gelukkig wel.” Een paar problemen zijn wat algemener. "Een algemeen probleem met maatjesprojecten is de vraag over het Arbo-beleid. Probleem hiervan is dat de betrokkenen vaak overal en nergens heengaan en je daarbij met een Arbo-beleid niet altijd goed uit de voeten kan. Ook de vraag naar een calamiteitenpotje voor vrijwilligers is een aardige, ik ben nog niemand tegen gekomen die dit standaard in de begroting heeft opgenomen. Maar ja, rampen worden ook niet altijd in de begroting opgenomen, die los je gewoon op als ze er zijn.”

Vanzelfsprekend?

Het bevorderen van kwaliteit is een kerntaak van een vrijwilligerscentrale volgens Van den Dool. “En zo bekeken is het stimuleren van Goed Geregeld eigenlijk vanzelfsprekend. Als je vrijwilligers bemiddelt naar een organisatie, is het heel goed als je weet dat het daar Goed Geregeld is.” Het adviseurschap Goed Geregeld kan Van den Dool zeker aanraden. “Voor een adviseur is het toch iedere keer weer heel leuk om te doen. Je krijgt heel snel inzicht in de organisatie en het Goed Geregeld traject is voor veel organisaties toch de aanleiding een aantal kwaliteitsverbeteringen te realiseren. (Kijk hier hoe u adviseur kunt worden.)

Zwemmen leren

De situatie in Den Haag helpt mee voor het bevorderen van kwaliteit. Van den Dool: “Belangrijk is dat de omgeving ook meewerkt. De gemeente Den Haag bijvoorbeeld hanteert dit zeer sterk als bijna dwingende aanbeveling naar de gesubsidieerde instellingen. Voor kleinere instellingen is het toch een aardig wat werk alle zaken voor Goed Geregeld op papier te zetten, zeker in roerige tijden waar het lijfsbehoud van de organisatie ook veel aandacht vraagt.  Juist Goed Geregeld zou ze bij lijfsbehoud kunnen helpen,  maar zwemles neem je ook voordat je in het water valt en niet als je er al in ligt.”

Zelfevaluatie

Goed Geregeld is er niet alleen voor vrijwilligersorganisaties die alles op orde hebben. Een speciaal ontwikkelde Zelfevaluatie stelt organisaties in staat om op relatief eenvoudige wijze een aantal leerpunten voor de organisaties boven tafel te krijgen. 

Meer informatie

Meer informatie over Goed Geregeld, het adviseurschap en de zelfevaluatie vind u hier.    

 

Meer nieuws over kwaliteit: