VWS-notitie aandachtspunten lokaal vrijwilligerswerkbeleid

11 november 2014

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Vereniging NOV een notitie laten opstellen voor het gemeentelijk beleid van vrijwillige inzet. Voor deze notitie is input verkregen van tientallen gemeenten en organisaties, zoals landelijke vrijwilligersorganisaties, vrijwilligerssteunpunten, kennisinstituten en belangenorganisaties. Ook heeft een aantal deskundigen tijdens een zogenaamde versnellingskamer hun visie en aanbevelingen in beeld gebracht. De aandachtspunten zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Wmo 2015.

De notitie stond heel even op Invoeringwmo.nl, maar is daar weer verdwenen. Om de webmaster even te helpen, hebben we het document hier voor u neergezet.