Jongereninzet aanmoedigen? VSBfonds zoekt projecten

31 januari 2013

Zoekt u (je) geld voor een project dat jongeren aanmoedigt zich in te zetten voor de ander? VSBfonds kan u misschien helpen. Het fonds investeert ook in 2013 nadrukkelijk in de inzet van jongeren binnen de samenleving. Via speciale aanvraagrondes kunnen organisaties een donatieverzoek indienen. De eerste aanvraagronde voor 2013 is geopend en de deadline voor uw aanvraag is 1 april 2013.

Jongeren zetten zich in voor anderen

VSBfonds is op zoek naar projecten die jongeren aanmoedigen om zich in te zetten voor de ander. Bijvoorbeeld voor ouderen die extra kwetsbaar zijn. Voor jongeren die eenzaam zijn of buitengesloten raken. Of voor buurtbewoners die zich moeilijk staande kunnen houden door ziekte of persoonlijke omstandigheden.

Jongeren VSBFonds

Wie kan meedoen?

Alle organisaties die werken met of voor jongeren kunnen een aanvraag indienen. Kijk voor de criteria en voor meer informatie op de website van VSBfonds.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met een van de voorlichters van VSBfonds op (030) 230 33 03 of stuur uw vraag aan info vsbfonds.nl. We kijken uit naar uw reactie!

 

vsbfonds pay-off