Gezocht: vrijwilligersorganisatie die met verstandelijk beperkten werken

17 oktober 2013

Voor het project In veilige handen zijn Vereniging NOV en MOVISIE op zoek naar vrijwilligersorganisaties die werken voor of met mensen met een verstandelijke beperking. We hebben hun kennis en ervaring nodig voor het uitwerken van een regeling voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

Sinds 2007 werken Vereniging NOV en MOVISIE aan het veiliger maken van het vrijwilligerswerk met minderjarigen onder de naam In veilige handen. Sinds 2012 kunnen een aantal vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kosteloos aanvragen. Naar aanleiding van een evaluatie van het Verwey Jonker Instituut wil het ministerie van Veiligheid en Justitie nu de regeling uitbreiden naar mensen met een verstandelijke beperking.

Help vragen te beantwoorden

Dat is een goede ontwikkeling. Om de regeling te kunnen maken willen moet er antwoord komen op een aantal vragen over de doelgroep en over hoe de vrijwilligersorganisaties die met de doelgroep werken in elkaar zitten. Wat zou het meest helpen om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de agenda te krijgen?

Waar aanmelden?

Vrijwilligersorganisaties die mee willen denken zijn heel erg welkom. U kunt ook tips van goede organisaties doorgeven. Graag voor eind oktober 2013! Alle informatie is van harte welkom bij Saskia Daru via s.daru movisie.nl, 030 7892049. U kunt ook bij haar terecht met vragen.