Vrijwilligersorganisaties, pas op met tegenprestatie!

23 juli 2014

De Participatiewet, die onder andere regelt dat gemeenten van mensen met een bijstandskeringen een tegenprestatie kunnen verlangen, gaat pas per 1 januari 2015 in. In de praktijk zijn er echter nu al vrijwilligersorganisaties die mensen ruimte bieden om bij hun de tegenprestatie in te vullen op basis van de huidige Wet Werk en Bijstand. Daar moeten zij nu (en na 1 januari 2015) mee oppassen omdat mensen die een tegenprestatie leveren, formeel geen vrijwilligers zijn. Ze vallen daarom niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. De vrijwilligersorganisatie die plek biedt voor de tegenprestatie moet daarom goede afspraken maken met de gemeente.

Lees het standpunt van Vereniging NOV over de tegenprestatie. Lees ook het bericht van MOVISIE hierover.

Beter vragen dan verplichten

Al in 2013 protesteerde Vereniging NOV meermaals tegen de Participatiewet en riep zij gemeenten op zich tegen de plannen te keren. Deze protesten en die van vele anderen, hebben er uiteindelijk toegeleid, dat gemeenten zelf mogen bepalen of en hoe zij de tegenprestatie invullen. Vereniging NOV is van mening dat vragen beter werkt dan verplichten en beter bij onze beschaving past.