Vrijwilligerscentrales houden een oogje in het zeil

26 november 2014

Er worden steeds meer digitale platforms ingezet om vraag en aanbod onder inwoners bij elkaar te brengen. Zulke platforms zijn zeer welkom, maar er zijn ook zorgen. Hoe kan de veiligheid voor hulpvrager en hulpbieders geborgd worden? Uit een inventarisatie onder vrijwilligerscentrales blijkt dat zij mogelijkheden zien om de bemiddelingswebsites te helpen bij het voorkomen en aanpakken van ongewenst gedrag. Lees meer op de website van Movisie