Vrijwilligersadviezen voor Belastingplan 2017

16 februari 2016

In de voorbereiding van het Belastingplan 2017 heeft minister Dijsselbloem een oproep gedaan voor oplossingen van knelpunten die wij in de praktijk ervaren. Vanuit overleg met de leden en onderzoek onder leden en niet-leden komt Vereniging NOV tot onder andere de volgende aanbevelingen. (Download hier de hele brief met achtergronden.)

Vereenvoudig de regeling voor vrijwilligersvergoeding

Laat de urennorm en het maandmaximum van de vrijwilligersvergoeding los en voer bijvoorbeeld een kwartaalmaximum in. Laat tegelijkertijd het leeftijdsonderscheid in de maximale vergoeding los. Kosten zijn kosten, ongeacht de leeftijd van de vrijwilliger. Indexeer de vrijwilligersvergoeding voortaan met het wettelijk minimumloon.

Verhoog vrijwilligersvergoeding bijstandsgerechtigden

Verhoog de vrijwilligersvergoeding voor bijstandsgerechtigden van €95,- per maand en €764,- per jaar naar het gangbare niveau van €150,- per maand en € 1.500,- per jaar. Het onderscheid voegt niets toe en levert eerder een drempel op voor mensen met een bijstandsuitkering om vrijwilligerswerk te doen.

Maak werknemersvrijwilligerswerk fiscaal aantrekkelijk

NOV stelt voor om het aantrekkelijker te maken voor bedrijven om actief bij te dragen aan de samenleving. Maak het mogelijk een deel van de ‘uren vrijwilligerswerk in de tijd van de baas’ (of andere bedrijfsmiddelen waar vrijwilligersorganisaties behoefte aan hebben) op een fiscaal aantrekkelijke wijze te schenken. Bijvoorbeeld tegen kostprijs zonder loonheffing of BTW. Het kan dan gaan om tijd, maar ook het doneren van teveel ingekocht voedsel aan de Voedselbank.

Maak ook schenken aan amateurverenigingen fiscaal aantrekkelijk

Verhoog de aftrekbaarheid van de gift aan een SBBI (amateurvereniging) naar 125%. Hiermee worden particulieren gestimuleerd een periodieke gift aan hun amateurvereniging te doen.

Laat inbreng van tijd en kennis meetellen bij subsidieaanvragen

Veel fondsen en subsidiegevers vragen in de aanvraag om de eigen bijdrage van de organisatie. Naast inbreng van geld zou ook de bijdrage van tijd en kennis meegewogen moeten worden als eigen inbreng bij het aanvragen van subsidie. De eigen inbreng van vrijwilligersorganisaties in projecten waarvoor subsidie wordt gevraagd, zijn dan de uren onbetaalde arbeid. Fondsen en overheden zouden deze onbetaalde arbeid omgerekend naar arbeidskosten moeten accepteren als eigen inbreng van vrijwilligersorganisaties.

Maak het werven extra eigen inkomsten makkelijker

Per 1 januari 2012 werd de vrijstelling fondsenwervende activiteiten voor instellingen die geen ondernemer zijn ingeperkt. Dit heeft tot gevolg dat diverse vrijwilligersorganisaties nu BTW-plichtig zijn voor bepaalde activiteiten. Wijzig de bestaande kleine ondernemingsregeling tot een kleine rechtspersonenregeling, zodat vrijwilligersorganisaties geen BTW hoeven te betalen en beter hun eigen broek kunnen ophouden.

Richt een Maatschappelijk Investeringsfonds op

Vereniging NOV stelt voor dat de overheid het initiatief neemt tot een Maatschappelijk Investeringsfonds. Dit naar voorbeeld van de Maatschappelijke Bank in Groot Brittannië, waar geld uit slapende banktegoeden van overleden of onvindbare burgers de basis vormt. Dit is eerder ook bepleit door het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA). Ook vrijwilligersinitiatieven zouden, naast bewonersbedrijven en sociaal ondernemers, toegang tot het fonds moeten krijgen.

Deze suggesties hebben we met een uitgebreide onderbouwing naar het ministerie van Financiën gestuurd. We houden u op de hoogte van wat het ministerie met de suggesties doet.

Bijdragen van bezoekers

vrijwilligers toeslag

18 februari 2016 ▪ hans klijn ▪ steunpunt vrijwilligers Baarn

Helaas zijn de meeste vrijwilligersorganisaties niet in staat om een vrijwilligersvergoeding te betalen. Geef vrijwilligers met een vrijwilligers overeenkomst de keuze om bij hun belastingaangifte maximaal € 1.500 af te trekken. Eventueel getrapt op basis van hun uren per maand

Belasting Aftrekpost giften

13 maart 2016 ▪ Iris Nouwen ▪ Adminiris Dienstverlening

Is bestaat nu al een aftrekmogelijkheid voor organisaties die staan in het ANBI of SBBI register om uw vrijwilligersvergoeding als gift op te voeren in uw IB aangifte.
Wel zijn er hiervoor nog andere voorwaarden lees op de website van de belastingdienst

Draag ook bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.