Vrijwilligers laten ruim 30.000 kinderen op vakantie gaan

12 maart 2013

Dankzij de enorme inzet van vrijwilligers in kindervakantie-organisaties gaan kinderen die niet op vakantie kunnen, toch op vakantie. Het Steunpunt KinderVakanties verbindt al die organisaties tot een sterke sector. Het steunpunt geeft al deze informatie in haar jaarbericht.

Kwaliteit en veiligheid

Kindervakantie-organisaties stellen allen kwaliteitseisen aan kinderkampen en willen kinderen en jongeren een onvergetelijke week laten beleven. Duizenden vrijwilligers zorgen hiervoor. Dit blijkt uit het eerste jaarbericht dat het nieuwe Steunpunt KinderVakanties deze week uitbrengt. Het jaarbericht laat de enorme omvang van de sector zien. In 2012 organiseerden de 72 participanten van het Steunpunt KinderVakanties bijna 1.000 vakantiekampen voor ruim 30.000 kinderen. Dit gebeurt door ruim 11.000 vrijwilligers. De gegevens van de ruim 200 organisaties die nog niet bij het Steunpunt zijn aangesloten, zijn daarbij nog niet meegeteld!

Veel kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen

Opvallend is het grote aantal kinderen dat wordt bereikt uit financieel minder draagkrachtige gezinnen. Deze groep participeert minder tot niet aan voorzieningen en gaat niet op vakantie. Kindervakantie-organisaties geven ook deze groep kinderen de kans er even tussen uit te kunnen.

Jaarbericht opvragen

Het jaarverslag is verkrijgbaar via  info steunpuntkindervakanties.nl  Meer informatie over het Steunpunt is te vinden op: www.steunpuntkindervakanties.nl.