Vrijwilligers Informatie Telefoon opgeheven

13 maart 2009

Sinds 1998 belden vele (potentiële) vrijwilligers dit nummer met allerlei vragen over vrijwillige inzet. Hoe kom ik aan vrijwilligerswerk, wat is vrijwilligerswerk, wat zijn mijn rechten en plichten, welke wetgeving is relevant, enz. Een landelijk dekkend netwerk van 21  Regiopunten (Cmo’s en Vrijwilligerscentrales) beantwoorden deze vragen. Het nummer werd gefaciliteerd door NOV, CIVIQ en MOVISIE.

MOVISIE heeft nu besloten om de Vrijwilligers Informatie Telefoon per april 2009 op te heffen. Uit een evaluatie bleek dat het aantal telefoontjes niet meer toelaat het nummer te handhaven. Onze inschatting is dat steeds meer mensen gebruik maken van internet en zich via websites informeren. Daarnaast is de infrastructuur van vrijwillige inzet, met actieve vrijwilligerssteunpunten, sterk verbeterd ten opzichte van 1998. Met de komst van de WMO zijn gemeenten inmiddels verplicht om beleid te formuleren op het gebied van vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning. Een en ander heeft geleid tot een zodanig veranderde situatie dat wij van mening zijn dat de Vrijwilligers Informatie Telefoon overbodig is geworden. Het sterk teruggelopen aantal telefoontjes sterkt ons in deze mening.