Blog: Vrijwilligers in een welzijns-BV, maatwerk vereist!

13 december 2017

Door: Saskia Dolleman, Vrijwilligerscentrale Doetinchem (onderdeel van Buurtplein BV!)

Met de komst van de decentralisatie zijn vele welzijnsorganisaties veranderd of opgegaan in een nieuwe vorm. Ook de brede welzijnsorganisatie in Doetinchem kreeg een andere vorm en zo werd onder andere Vrijwilligerscentrale Doetinchem, onderdeel van Buurtplein BV.

Onder een vergrootglas

Door het hele land waren de ogen gericht op deze ontwikkelingen en vooral of er geen mensen tussen wal en schip zouden vallen. De kwaliteit van de dienstverlening lag onder een vergrootglas, ook in onze gemeente. Maar wat was eigenlijk de positie van de vrijwilligers van die brede welzijnsorganisatie? Daar had men in die hele overgang zo snel niet bij stil gestaan.

400 vrijwilligers in een BV?

De realiteit vanaf 2015 was wel dat er zo’n 400 vrijwilligers in een BV terecht waren gekomen. Hoe daarmee om te gaan? De inzet en activiteiten van deze vrijwilligers waren niet veranderd, de mensen waren niet veranderd, maar de rechtsvorm wel. En een ANBI- of een SBBI-status? Nee, dat is niet mogelijk voor een besloten vennootschap.  

In gesprek dus

Een toch wel unieke situatie, waar je over in gesprek moet met diverse partijen. Denk hierbij aan het UWV en de Belastingdienst. Innovatie in de rechtsvorm van de welzijnsorganisatie loopt voor op wet- en regelgeving. Het was een nieuwe situatie. Wat erg geholpen heeft in al deze gesprekken is dat we de positie van onze vrijwilligers in onze organisatie duidelijk en helder hadden. Een actueel vrijwilligersbeleid, een handreiking aan de professionals hoe om te gaan met vrijwillige inzet, duidelijkheid over de onkostenvergoeding aan vrijwilligers en  heldere functieprofielen. Eigenlijk (en dan maakt de rechtsvorm niet zoveel uit) de basis goed op orde. Het zijn twee werelden die bij elkaar komen en hierdoor konden we goed uitleggen wat we doen, hoe we het doen, waarom we dingen deden, maar bovenal in welk kader we vrijwilligers inzetten.

Maatwerk dus; een woord dat niet meer weg te denken is sinds de decentralisatie. En daar waar maatwerk nodig is voor mensen in een uitzonderingssituatie, blijkt dit dus bij organisaties in een uitzonderingssituatie ook het geval te zijn

Lees over vrijwilligerswerk bij een BV in onze dossiers Wet- en Regelgeving, en zie hoe uitzonderlijk dit is!

 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.