Vrijwilligers geen vervanging zorg, maar wel onmisbare aanvulling

17 december 2012

Het beroep op informele zorg zal de komende jaren fors groter worden. Meer aandacht voor vrijwilligersbeleid bij zorgorganisaties is dan ook nodig. Dit blijkt uit het tweejaarlijks onderzoek van ActiZ naar vrijwilligersbeleid bij zorgorganisaties. Vrijwilligers zijn echter geen vervanging van professionele zorg, maar een onmisbare aanvulling. 

In oktober hield ActiZ een enquête onder 251 leden-zorgorganisaties naar hun vrijwilligersbeleid. Uit de enquête blijkt dat het aantal vrijwilligers in de branche van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg de afgelopen twee jaar ongeveer gelijk is gebleven. Een toenemende nadruk op informele zorg maakt echter dat de inzet van vrijwilligersuren zal moeten stijgen. 

Aanvulling 

Door vergrijzing hebben straks meer ouderen langer en intensievere zorg nodig. Nu komt daarbij dat in het regeerakkoord forse bezuinigingen op de huishoudelijke hulp en begeleiding aangekondigd worden. Uit de begrotingsbehandeling van de afgelopen twee dagen blijkt dat het kabinet vasthoudt aan de bezuinigingen op de ouderen- en thuiszorg. ActiZ vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. In haar Deltaplan Ouderenzorg stelt ActiZ dat er inderdaad een groter beroep gedaan moet worden op de informele zorg, maar dat is dan wel een aanvulling op bestaande zorg. De inzet van vrijwilligers, mantelzorgers, familie en buren bij de zorg voor ouderen en andere kwetsbare mensen is geen vervanging van de betaalde zorg. ActiZ is van mening dat het niet zo kan zijn dat vrijwilligers het gat moeten opvangen dat wegbezuinigde zorgprofessionals achterlaten.

Oproepen 

Naar aanleiding van het onderzoek naar vrijwilligersbeleid wil ActiZ twee oproepen doen. Een oproep aan mensen om gebruik te maken van hun informele netwerk: familie, vrienden en buren, als zij hulp en zorg nodig hebben. Voor die mensen die geen informeel netwerk hebben, of die meer hulp en zorg nodig hebben dan hun informele netwerk kan bieden, moet de professionele zorg beschikbaar zijn. 

De tweede oproep is dan ook aan de regering: heroverweeg de gestelde bezuinigingsmaatregelen. Schaf de dagbesteding en de huishoudelijke hulp niet af. Dankzij deze ondersteuning kan een grote groep mensen immers thuis blijven wonen. 

Zorg op maat 

ActiZ stelt dat de zorg efficiënter ingericht kan worden door zoveel mogelijk zorg op maat te leveren aan de cliënt. Door samen te werken met de cliënt, zijn informele netwerk en de professionele zorg kunnen de stijgende kosten van de ouderenzorg gedempt worden. Alle partijen zijn daarbij onmisbaar. 

Download het rapport op de website van Actiz.